Jeg har et sunt legeme, men jeg er svak på sjelens vegne.


jeg-har-et-sunt-legeme-men-jeg-er-svak-på-sjelens-vegne
sinn og sjeljegharetsuntlegememenjegersvaksjelensvegnejeg harhar etet suntsunt legememen jegjeg erer svaksvak påpå sjelenssjelens vegnejeg har ethar et suntet sunt legememen jeg erjeg er svaker svak påsvak på sjelenspå sjelens vegnejeg har et sunthar et sunt legememen jeg er svakjeg er svak påer svak på sjelenssvak på sjelens vegnejeg har et sunt legememen jeg er svak påjeg er svak på sjelenser svak på sjelens vegne

Når jeg er stor og tenker sterke ord, så vit at jeg er svak for deg. -Forelskelse
når-jeg-er-stor-og-tenker-sterke-ord-så-vit-at-jeg-er-svak-for-deg
Jeg må! Jeg må; så byder meg en stemme i sjelens dyp, - og jeg vil følge den. Kraft eier jeg, og mot til noe bedre, til noe høyere, enn dette liv. -Henrik Ibsen
jeg-må-jeg-må-så-byder-meg-stemme-i-sjelens-dyp-og-jeg-vil-følge-den-kraft-eier-jeg-og-mot-til-noe-bedre-til-noe-høyere-enn-dette-liv
Jeg har gjort mange feil, men jeg er ikke redd for å trå galt. Det kaller jeg studielånet mitt, og jeg har greid å betale det hittil. -Pågangsmot
jeg-har-gjort-mange-feil-men-jeg-er-ikke-redd-for-å-trå-galt-det-kaller-jeg-studielånet-mitt-og-jeg-har-greid-å-betale-det-hittil
Jeg drikker ellers ikke brennevin, uten når jeg har ondt i maven, men jeg har gemenlig en slett mave. -Ludvig Holberg
jeg-drikker-ellers-ikke-brennevin-uten-når-jeg-har-ondt-i-maven-men-jeg-har-gemenlig-slett-mave