Jeg har det med venner som med bøker. Jeg vil vite hvor jeg kan finne dem, men jeg bruker dem sjelden.


jeg-har-det-med-venner-som-med-bøker-jeg-vil-vite-hvor-jeg-kan-finne-dem-men-jeg-bruker-dem-sjelden
ralph waldo emersonjeghardetmedvennersombøkervilvitehvorjegkanfinnedemmenbrukerdemsjeldenjeg harhar detdet medmed vennervenner somsom medmed bøkerjeg vilvil vitevite hvorjeg kankan finnefinne demmen jegjeg brukerbruker demdem sjeldenjeg har dethar det meddet med vennermed venner somvenner som medsom med bøkerjeg vil vitevil vite hvorvite hvor jeghvor jeg kanjeg kan finnekan finne demmen jeg brukerjeg bruker dembruker dem sjeldenjeg har det medhar det med vennerdet med venner sommed venner som medvenner som med bøkerjeg vil vite hvorvil vite hvor jegvite hvor jeg kanhvor jeg kan finnejeg kan finne demmen jeg bruker demjeg bruker dem sjeldenjeg har det med vennerhar det med venner somdet med venner som medmed venner som med bøkerjeg vil vite hvor jegvil vite hvor jeg kanvite hvor jeg kan finnehvor jeg kan finne demmen jeg bruker dem sjelden

Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på. -Livet etter dette
det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
Vi ønsker ikke å være som lederne under den franske revolusjonen, som sa: Der går mitt folk. Jeg må finne ut hvor de går hen, så jeg kan lede dem. -Politikk
vi-ønsker-ikke-å-være-som-lederne-under-den-franske-revolusjonen-som-sa-der-går-mitt-folk-jeg-må-finne-ut-hvor-går-hen-så-jeg-kan-lede-dem
Jeg hater råd med mindre jeg gir dem. Jeg hater å gi råd, fordi folk ikke vil ta imot dem. -Råd
jeg-hater-råd-med-mindre-jeg-gir-dem-jeg-hater-å-gi-råd-fordi-folk-ikke-vil-ta-imot-dem
Jeg trøster meg med en ting Jeg kan slanke bort litt fett Det er mere synd på dem som er født med for lite vett -Slanking og kalorier
jeg-trøster-meg-med-ting-jeg-kan-slanke-bort-litt-fett-det-er-mere-synd-på-dem-som-er-født-med-for-lite-vett
Det er så mange av meg, liksom. Jeg jobber med å sortere og samle dem og kvitte meg med dem jeg ikke liker. -Anita Skorgan
det-er-så-mange-av-meg-liksom-jeg-jobber-med-å-sortere-og-samle-dem-og-kvitte-meg-med-dem-jeg-ikke-liker