Jeg har alltid respektert andres religion. Som jeg sier, det fins bare én Gud og mange forvirrede mennesker.


jeg-har-alltid-respektert-andres-religion-som-jeg-sier-det-fins-bare-én-gud-og-mange-forvirrede-mennesker
hazel scottjegharalltidrespektertandresreligionsomjegsierdetfinsbareéngudogmangeforvirredemenneskerjeg harhar alltidalltid respektertandres religionsom jegjeg sierdet finsfins barebare énén gudgud ogog mangemange forvirredeforvirrede menneskerjeg har alltidhar alltid respektertalltid respektert andresrespektert andres religionsom jeg sierdet fins barefins bare énbare én gudén gud oggud og mangeog mange forvirredemange forvirrede menneskerjeg har alltid respekterthar alltid respektert andresalltid respektert andres religiondet fins bare énfins bare én gudbare én gud ogén gud og mangegud og mange forvirredeog mange forvirrede menneskerjeg har alltid respektert andreshar alltid respektert andres religiondet fins bare én gudfins bare én gud ogbare én gud og mangeén gud og mange forvirredegud og mange forvirrede mennesker

Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Når jeg ser grusomme ting, lurer jeg på om Gud drikker seg full. Kanskje det ikke fins noen djevel, kanskje det bare er Gud med bakrus? -Robbie Williams
når-jeg-grusomme-ting-lurer-jeg-på-om-gud-drikker-seg-full-kanskje-det-ikke-fins-noen-djevel-kanskje-det-bare-er-gud-med-bakrus
Jeg sier ikke at jeg er Supermann. Jeg sier bare at ingen har sett meg og Supermann i et rom sammen. -Ukjent
jeg-sier-ikke-at-jeg-er-supermann-jeg-sier-bare-at-ingen-har-sett-meg-og-supermann-i-et-rom-sammen
Det fins mange musikere, men bare én Beethoven; mange malere, men bare én Michelangelo; mange fotballspillere, men bare én Pele. -Pelé
det-fins-mange-musikere-men-bare-én-beethoven-mange-malere-men-bare-én-michelangelo-mange-fotballspillere-men-bare-én-pele
Det fins mennesker som kommer inn i livet vårt og forlater det igjen. Det fins også mennesker som blir værende en stund, og etterlater fotspor i hjertet. Og etterpå er vi aldri mer den samme. -Ukjent
det-fins-mennesker-som-kommer-inn-i-livet-vårt-og-forlater-det-igjen-det-fins-også-mennesker-som-blir-værende-stund-og-etterlater-fotspor-i