Jeg har alltid likt å ta for meg en litt surrealistisk situasjon og presentere den på en realistisk måte. Jeg har alltid likt eventyr og myter, magiske historier.


jeg-har-alltid-likt-å-ta-for-meg-litt-surrealistisk-situasjon-og-presentere-den-på-realistisk-måte-jeg-har-alltid-likt-eventyr-og-myter-magiske
stanley kubrickjegharalltidlikttaformeglittsurrealistisksituasjonogpresenteredenrealistiskmåteeventyrmytermagiskehistorierjeg harhar alltidalltid liktlikt åå tata formeg enen littlitt surrealistisksurrealistisk situasjonsituasjon ogog presenterepresentere denden påen realistiskrealistisk måtejeg harhar alltidalltid liktlikt eventyreventyr ogog mytermagiske historierjeg har alltidhar alltid liktalltid likt ålikt å taå ta forta for megfor meg enmeg en litten litt surrealistisklitt surrealistisk situasjonsurrealistisk situasjon ogsituasjon og presentereog presentere denpresentere den påden på enpå en realistisken realistisk måtejeg har alltidhar alltid liktalltid likt eventyrlikt eventyr ogeventyr og myter

Jeg har aldri likt meg på havet. Jeg mistrivdes i badekaret som barn. -Johan Harstad
jeg-har-aldri-likt-meg-på-havet-jeg-mistrivdes-i-badekaret-som-barn
Jeg gir alltid menneskene rundt meg en skikkelig tabbekvote. Og jeg forlanger alltid en skikkelig tabbekvote for meg selv. Det går så fort dette livet at jeg vil ha plass til litt kreativ galskap. -Karsten Isachsen
jeg-gir-alltid-menneskene-rundt-meg-skikkelig-tabbekvote-og-jeg-forlanger-alltid-skikkelig-tabbekvote-for-meg-selv-det-går-så-fort-dette-livet
Alle avskyr meg fordi jeg er så godt likt. -Peter De Vries
alle-avskyr-meg-fordi-jeg-er-så-godt-likt
Jeg liker alltid å se på den optimistiske siden av livet, men jeg er realistisk nok til å vite at livet er en kompleks sak. -Realist
jeg-liker-alltid-å-se-på-den-optimistiske-siden-av-livet-men-jeg-er-realistisk-nok-til-å-vite-at-livet-er-kompleks-sak
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Jeg har alltid ønsket å bli til noe her i verden. Jeg innser nå at jeg kanskje skulle ha spesifisert ønsket litt bedre. -Lily Tomlin
jeg-har-alltid-ønsket-å-bli-til-noe-her-i-verden-jeg-innser-nå-at-jeg-kanskje-skulle-spesifisert-ønsket-litt-bedre