Jeg har aldri vært intellektuell, jeg bare ser sånn ut.


jeg-har-aldri-vært-intellektuell-jeg-bare-sånn-ut
intellektualitetjegharaldriværtintellektuelljegbaresånnutjeg harhar aldrialdri værtvært intellektuelljeg barebare serser sånnsånn utjeg har aldrihar aldri værtaldri vært intellektuelljeg bare serbare ser sånnser sånn utjeg har aldri værthar aldri vært intellektuelljeg bare ser sånnbare ser sånn utjeg har aldri vært intellektuelljeg bare ser sånn ut

Jeg er blitt kalt mange ting, men aldri intellektuell. -Intellektualitet
jeg-er-blitt-kalt-mange-ting-men-aldri-intellektuell
Jeg har aldri før hørt hardingfele-musikk jeg har vært så fornøyd med. -Musikk
jeg-har-aldri-før-hørt-hardingfele-musikk-jeg-har-vært-så-fornøyd-med