Jeg har aldri mistet en venn jeg ønsket å beholde.


jeg-har-aldri-mistet-venn-jeg-ønsket-å-beholde
vennjegharaldrimistetvennjegønsketbeholdejeg harhar aldrialdri mistetmistet enen vennvenn jegjeg ønsketønsket åå beholdejeg har aldrihar aldri mistetaldri mistet enmistet en vennen venn jegvenn jeg ønsketjeg ønsket åønsket å beholdejeg har aldri mistethar aldri mistet enaldri mistet en vennmistet en venn jegen venn jeg ønsketvenn jeg ønsket åjeg ønsket å beholdejeg har aldri mistet enhar aldri mistet en vennaldri mistet en venn jegmistet en venn jeg ønsketen venn jeg ønsket åvenn jeg ønsket å beholde

Jeg har aldri ønsket å være millionær. Jeg har bare ønsket å leve som en. -Millionær
jeg-har-aldri-ønsket-å-være-millionær-jeg-har-bare-ønsket-å-leve-som
Jeg har alltid ønsket å bli til noe her i verden. Jeg innser nå at jeg kanskje skulle ha spesifisert ønsket litt bedre. -Lily Tomlin
jeg-har-alltid-ønsket-å-bli-til-noe-her-i-verden-jeg-innser-nå-at-jeg-kanskje-skulle-spesifisert-ønsket-litt-bedre
Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre? -Forventning
hva-og-hvor-mye-hadde-jeg-mistet-ved-å-prøve-å-gjøre-bare-det-som-var-forventet-av-meg-i-stedet-for-hva-jeg-selv-hadde-ønsket-å-gjøre
Jeg har skrevet en historie ... om en pike som mistet sitt gode rykte og aldri kom til å savne det. -Mae West
jeg-har-skrevet-historie-om-pike-som-mistet-sitt-gode-rykte-og-aldri-kom-til-å-savne-det