Jeg har aldri mistet en venn jeg ønsket å beholde.


jeg-har-aldri-mistet-venn-jeg-ønsket-å-beholde
vennjegharaldrimistetvennjegønsketbeholdejeg harhar aldrialdri mistetmistet enen vennvenn jegjeg ønsketønsket åå beholdejeg har aldrihar aldri mistetaldri mistet enmistet en vennen venn jegvenn jeg ønsketjeg ønsket åønsket å beholdejeg har aldri mistethar aldri mistet enaldri mistet en vennmistet en venn jegen venn jeg ønsketvenn jeg ønsket åjeg ønsket å beholdejeg har aldri mistet enhar aldri mistet en vennaldri mistet en venn jegmistet en venn jeg ønsketen venn jeg ønsket åvenn jeg ønsket å beholde

Jeg har aldri ønsket å være millionær. Jeg har bare ønsket å leve som en.Jeg har alltid ønsket å bli til noe her i verden. Jeg innser nå at jeg kanskje skulle ha spesifisert ønsket litt bedre.Jeg ønsker at når jeg avslutter mitt verv, når jeg legger ned makten og æren, og når jeg har mistet alle venner på jorden, da skal jeg i alle fall fremdeles ha én venn, og den vennen skal finnes dypt inne i meg selv.Hva og hvor mye hadde jeg mistet ved å prøve å gjøre bare det som var forventet av meg i stedet for hva jeg selv hadde ønsket å gjøre?Hele mitt liv har jeg ønsket å bli en stor maler. Jeg er lei av politikken, og så snart jeg har gjennomført mitt politiske program i Tyskland, skal jeg gjenoppta malingen. Jeg føler at jeg har forutsetninger for å bli en av vår tids store kunstnere, og framtidige historikere kommer til å huske meg, ikke for hva jeg gjorde for Tyskland, men for kunsten.Jeg har skrevet en historie ... om en pike som mistet sitt gode rykte og aldri kom til å savne det.