Jeg har aldri latt skolegangen påvirke utdannelsen min.


jeg-har-aldri-latt-skolegangen-påvirke-utdannelsen-min
mark twainjegharaldrilattskolegangenpåvirkeutdannelsenminjeg harhar aldrialdri lattlatt skolegangenskolegangen påvirkepåvirke utdannelsenutdannelsen minjeg har aldrihar aldri lattaldri latt skolegangenlatt skolegangen påvirkeskolegangen påvirke utdannelsenpåvirke utdannelsen minjeg har aldri latthar aldri latt skolegangenaldri latt skolegangen påvirkelatt skolegangen påvirke utdannelsenskolegangen påvirke utdannelsen minjeg har aldri latt skolegangenhar aldri latt skolegangen påvirkealdri latt skolegangen påvirke utdannelsenlatt skolegangen påvirke utdannelsen min

Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk. -Grense
jeg-har-ikke-hatt-noen-grenser-så-jeg-har-latt-alt-mulige-skje-uten-å-løpe-min-vei-eller-velge-det-vekk
Jeg er tilbøyelig til å mene at utdannelsen er bortkastet hvis du ikke har lært at de fleste rektorer er idioter. -Hesketh Pearson
jeg-er-tilbøyelig-til-å-mene-at-utdannelsen-er-bortkastet-hvis-du-ikke-har-lært-at-fleste-rektorer-er-idioter
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt