Jeg hadde ikke klart å være så synkronisert på egen hånd engang!


jeg-hadde-ikke-klart-å-være-så-synkronisert-på-egen-hånd-engang
solveig kloppenjeghaddeikkeklartværesynkronisertegenhåndengangjeg haddehadde ikkeikke klartklart åå værevære såså synkronisertsynkronisert påpå egenegen håndhånd engangjeg hadde ikkehadde ikke klartikke klart åklart å væreå være såvære så synkronisertså synkronisert påsynkronisert på egenpå egen håndegen hånd engangjeg hadde ikke klarthadde ikke klart åikke klart å væreklart å være såå være så synkronisertvære så synkronisert påså synkronisert på egensynkronisert på egen håndpå egen hånd engangjeg hadde ikke klart åhadde ikke klart å væreikke klart å være såklart å være så synkronisertå være så synkronisert påvære så synkronisert på egenså synkronisert på egen håndsynkronisert på egen hånd engang

Før tenkte jeg at jeg kunne redde verden på egen hånd. Nå har jeg forstått at vi må være noen flere. -Gry Larsen
før-tenkte-jeg-at-jeg-kunne-redde-verden-på-egen-hånd-nå-har-jeg-forstått-at-vi-må-være-noen-flere
Uten familien hadde han aldri klart å være så mye hjemmefra. -Nils-Fredrik Nielsen
uten-familien-hadde-han-aldri-klart-å-være-så-mye-hjemmefra
Jeg hadde et klart bilde av hvordan englene så ut, for englene hadde mamma sitt ansikt. Og den der troa levde jeg lenge, lenge i, og jeg er ganske sikker på at ho sto modell for englene. -Mor
jeg-hadde-et-klart-bilde-av-hvordan-englene-så-ut-for-englene-hadde-mamma-sitt-ansikt-og-den-der-troa-levde-jeg-lenge-lenge-i-og-jeg-er-ganske
Jeg ville ikke engang vite sannheten, fordi jeg allerede hadde gjettet den; livet er meningsløst. -Leo Tolstoj
jeg-ville-ikke-engang-vite-sannheten-fordi-jeg-allerede-hadde-gjettet-den-livet-er-meningsløst
Om flere hadde klart å si: «Jeg er så redd du skal gå fra meg», kunne mange krangler vært unngått. -Kjersti Scheen
om-flere-hadde-klart-å-jeg-er-så-redd-du-skal-gå-fra-meg-kunne-mange-krangler-vært-unngått