Jeg håper jeg kan vise at kvinner kan nå langt uten å være unge, pene og tynne.


jeg-håper-jeg-kan-vise-at-kvinner-kan-nå-langt-uten-å-være-unge-pene-og-tynne
erna solbergjeghåperjegkanviseatkvinnerlangtutenværeungepeneogtynnejeg håperhåper jegjeg kankan visevise atat kvinnerkvinner kankan nånå langtlangt utenuten åå værevære ungepene ogog tynnejeg håper jeghåper jeg kanjeg kan visekan vise atvise at kvinnerat kvinner kankvinner kan nåkan nå langtnå langt utenlangt uten åuten å væreå være ungepene og tynnejeg håper jeg kanhåper jeg kan visejeg kan vise atkan vise at kvinnervise at kvinner kanat kvinner kan nåkvinner kan nå langtkan nå langt utennå langt uten ålangt uten å væreuten å være ungejeg håper jeg kan visehåper jeg kan vise atjeg kan vise at kvinnerkan vise at kvinner kanvise at kvinner kan nåat kvinner kan nå langtkvinner kan nå langt utenkan nå langt uten ånå langt uten å værelangt uten å være unge

Med penger og pene ord kan man oppnå mye hos en kvinne, og i nødsfall kan man godt utelate de pene ordene. -Kvinner
med-penger-og-pene-ord-kan-man-oppnå-mye-hos-kvinne-og-i-nødsfall-kan-man-godt-utelate-pene-ordene
Også jeg må medgi at fjorder og snødekkede vidder kan være pene. Men særlig interessante er de ikke. Naturen er simpelthen monoton og banal. -Lars Fr. H. Svendsen
også-jeg-må-medgi-at-fjorder-og-snødekkede-vidder-kan-være-pene-men-særlig-interessante-er-ikke-naturen-er-simpelthen-monoton-og-banal
Jeg kan ikke skjønne at man kan være kvinne uten å være feminist. -Laila Goody
jeg-kan-ikke-skjønne-at-man-kan-være-kvinne-uten-å-være-feminist
Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg
Jeg setter sannhet og klarhet høyt. Iblant kan den kombinasjonen vise seg å være brennbar. -Sannhet
jeg-setter-sannhet-og-klarhet-høyt-iblant-kan-den-kombinasjonen-vise-seg-å-være-brennbar