Jeg gruer meg til den dagen folk finner ut at de har fått nok av meg.


jeg-gruer-meg-til-den-dagen-folk-finner-ut-at-har-fått-nok-av-meg
nokjeggruermegtildendagenfolkfinnerutatharfåttnokavmegjeg gruergruer megmeg tiltil denden dagendagen folkfolk finnerfinner utut atat dede harhar fåttfått noknok avav megjeg gruer meggruer meg tilmeg til dentil den dagenden dagen folkdagen folk finnerfolk finner utfinner ut atut at deat de harde har fåtthar fått nokfått nok avnok av megjeg gruer meg tilgruer meg til denmeg til den dagentil den dagen folkden dagen folk finnerdagen folk finner utfolk finner ut atfinner ut at deut at de harat de har fåttde har fått nokhar fått nok avfått nok av megjeg gruer meg til dengruer meg til den dagenmeg til den dagen folktil den dagen folk finnerden dagen folk finner utdagen folk finner ut atfolk finner ut at definner ut at de harut at de har fåttat de har fått nokde har fått nok avhar fått nok av meg

Jeg gruer meg til den dagen verden kun er likegyldighet. Men ingen vil jo egentlig bry seg, så hvorfor ikke? -Ukjent
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-verden-kun-er-likegyldighet-men-ingen-vil-jo-egentlig-bry-seg-så-hvorfor-ikke
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Kunstnersjelen min savner veldig å bli godkjent og inkludert. Den har fått meg til å føle meg som en outsider på godt og vondt. -Kunstner
kunstnersjelen-min-savner-veldig-å-bli-godkjent-og-inkludert-den-har-fått-meg-til-å-føle-meg-som-outsider-på-godt-og-vondt
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager. -Henrik Ibsen
ledende-menn-kan-jeg-ikke-utstå-for-min-død-jeg-har-fått-nok-av-den-slags-folk-i-mine-dager