Jeg gjør ikke noe. Ikke en eneste ting. Jeg pleide å bite neglene mine, men selv ikke det gjør jeg lenger.


jeg-gjør-ikke-noe-ikke-eneste-ting-jeg-pleide-å-bite-neglene-mine-men-selv-ikke-det-gjør-jeg-lenger
dorothy parkerjeggjørikkenoeikkeenestetingpleidebitenegleneminemenselvdetjeglengerjeg gjørgjør ikkeikke noeikke enen enesteeneste tingjeg pleidepleide åå bitebite negleneneglene minemen selvselv ikkeikke detdet gjørgjør jegjeg lengerjeg gjør ikkegjør ikke noeikke en enesteen eneste tingjeg pleide åpleide å biteå bite neglenebite neglene minemen selv ikkeselv ikke detikke det gjørdet gjør jeggjør jeg lengerjeg gjør ikke noeikke en eneste tingjeg pleide å bitepleide å bite negleneå bite neglene minemen selv ikke detselv ikke det gjørikke det gjør jegdet gjør jeg lengerjeg pleide å bite neglenepleide å bite neglene minemen selv ikke det gjørselv ikke det gjør jegikke det gjør jeg lenger

Nå har jeg fylt tretti år, og jeg greier fortsatt ikke å lære av feilene mine, og nå gidder jeg ikke å prøve lenger. -Anne-Kat. Hærland
nå-har-jeg-fylt-tretti-år-og-jeg-greier-fortsatt-ikke-å-lære-av-feilene-mine-og-nå-gidder-jeg-ikke-å-prøve-lenger
Jeg nekter å innrømme at jeg er mer enn toogfemti, selv om det gjør sønnene mine uekte. -Nancy Astor
jeg-nekter-å-innrømme-at-jeg-er-mer-enn-toogfemti-selv-om-det-gjør-sønnene-mine-uekte
Noen påstår at jeg er kjepphøy - kanskje er jeg det. Men jeg tror du må være det. Du må tro på deg selv når ingen andre gjør det - det gjør deg til en vinner. -Venus Williams
noen-påstår-at-jeg-er-kjepphøy-kanskje-er-jeg-det-men-jeg-tror-du-må-være-det-du-må-tro-på-deg-selv-når-ingen-andre-gjør-det-det-gjør
Jeg er i det jeg gjør. Venter jeg på trikken, så gjør jeg ikke annet enn å vente på trikken. -Tilstedeværelse
jeg-er-i-det-jeg-gjør-venter-jeg-på-trikken-så-gjør-jeg-ikke-annet-enn-å-vente-på-trikken
Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder