Jeg følte meg som en flaggermus uten øh ... flagg.


jeg-følte-meg-som-flaggermus-uten-øh-flagg
fotballjegføltemegsomflaggermusutenøhflaggjeg føltefølte megmeg somsom enen flaggermusflaggermus utenuten øhflaggjeg følte megfølte meg sommeg som ensom en flaggermusen flaggermus utenflaggermus uten øhuten øhøh flaggjeg følte meg somfølte meg som enmeg som en flaggermussom en flaggermus utenen flaggermus uten øhflaggermus uten øhuten øh flaggjeg følte meg som enfølte meg som en flaggermusmeg som en flaggermus utensom en flaggermus uten øhen flaggermus uten øhflaggermus uten øh flagg

Vift med alle flagg. Norge er i raudt, kvitt og blått. Verda er i fargar. Bare rasistane er i svart og kvitt. Vift med absolutt alle flagg. -Syttende mai
vift-med-alle-flagg-norge-er-i-raudt-kvitt-og-blått-verda-er-i-fargar-bare-rasistane-er-i-svart-og-kvitt-vift-med-absolutt-alle-flagg
Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg. -Kjendis
folk-begynner-å-snakke-om-meg-uten-at-jeg-skal-merke-det-det-gjør-meg-litt-usikker-det-føles-nesten-som-om-noen-tar-oksygenet-fra-meg
Det norske flagg vaier overalt hvor jeg kommer i verden. -Norge og nordmenn
det-norske-flagg-vaier-overalt-hvor-jeg-kommer-i-verden
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne
For meg er livet tøft nok uten å ha noen som sparker meg fra innsiden. -Rita Rudner
for-meg-er-livet-tøft-nok-uten-å-noen-som-sparker-meg-fra-innsiden
I Moralens navn velsigner jeg bakrusen: Uten den ville jeg for lengst ha forherdet meg i dyd! -André Bjerke
i-moralens-navn-velsigner-jeg-bakrusen-uten-den-ville-jeg-for-lengst-forherdet-meg-i-dyd