Jeg følger aldri klokka. Timene er til for mennesket, ikke mennesket for timene.


jeg-følger-aldri-klokka-timene-er-til-for-mennesket-ikke-mennesket-for-timene
tidjegfølgeraldriklokkatimeneertilformennesketikkemenneskettimenejeg følgerfølger aldrialdri klokkatimene erer tiltil forikke mennesketmennesket forjeg følger aldrifølger aldri klokkatimene er tiler til fortil for mennesketikke mennesket formennesket for timenejeg følger aldri klokkatimene er til forer til for mennesketikke mennesket for timenetimene er til for mennesket

Jeg sa ingenting i timene i redsel for å vekke de andre. -Ukjent
jeg-sa-ingenting-i-timene-i-redsel-for-å-vekke-andre
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
En komité er en gruppe mennesker som er nøye med minuttene og sløser bort timene. -Komité
en-komité-er-gruppe-mennesker-som-er-nøye-med-minuttene-og-slø-bort-timene
Mennesket begynner der naturen ender; naturen og mennesket kan aldri bli venner. -Menneske
mennesket-begynner-der-naturen-ender-naturen-og-mennesket-kan-aldri-bli-venner
Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Mennesket kommer aldri til å fly. Ikke på tusen år. -Wilbur Wright
mennesket-kommer-aldri-til-å-fly-ikke-på-tusen-år