Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant.


jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
gjørejegfølermegsomzsagaborsjettemannvethvajeggjøremenikkehvordanskalgjøredetinteressantjeg følerføler megmeg somsom zsazsa zsazsa gaborsjette mannjeg vetvet hvahva jegjeg måmå gjøremen jegjeg vetvet ikkeikke hvordanhvordan jegjeg skalskal gjøregjøre detdet interessantjeg føler megføler meg sommeg som zsasom zsa zsazsa zsa gaborzsa gabor sjettegabor sjette mannjeg vet hvavet hva jeghva jeg måjeg må gjøremen jeg vetjeg vet ikkevet ikke hvordanikke hvordan jeghvordan jeg skaljeg skal gjøreskal gjøre detgjøre det interessantjeg føler meg somføler meg som zsameg som zsa zsasom zsa zsa gaborzsa zsa gabor sjettezsa gabor sjette mannjeg vet hva jegvet hva jeg måhva jeg må gjøremen jeg vet ikkejeg vet ikke hvordanvet ikke hvordan jegikke hvordan jeg skalhvordan jeg skal gjørejeg skal gjøre detskal gjøre det interessantjeg føler meg som zsaføler meg som zsa zsameg som zsa zsa gaborsom zsa zsa gabor sjettezsa zsa gabor sjette mannjeg vet hva jeg måvet hva jeg må gjøremen jeg vet ikke hvordanjeg vet ikke hvordan jegvet ikke hvordan jeg skalikke hvordan jeg skal gjørehvordan jeg skal gjøre detjeg skal gjøre det interessant

Som tidligere elev ved Zsa Zsa Gabors skole for kreativ matematikk, vet jeg ærlig talt ikke hvor gammel jeg er. -Kvinner og alder
som-tidligere-elev-ved-zsa-zsa-gabors-skole-for-kreativ-matematikk-vet-jeg-ærlig-talt-ikke-hvor-gammel-jeg-er
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg vet ikke hvor jeg skal denne gangen, men jeg vet jeg skal reise langt ... -Reise
jeg-vet-ikke-hvor-jeg-skal-denne-gangen-men-jeg-vet-jeg-skal-reise-langt