Jeg føler meg som en tungvektsbokser som henger i tauene. Det oppleves som om vi har fått en på hakespissen.


jeg-føler-meg-som-tungvektsbokser-som-henger-i-tauene-det-oppleves-som-om-vi-har-fått-på-hakespissen
Åge hareidejegfølermegsomtungvektsbokserhengertauenedetopplevesomviharfåtthakespissenjeg følerføler megmeg somsom enen tungvektsboksertungvektsbokser somsom hengerhenger ii tauenedet opplevesoppleves somsom omom vivi harhar fåttfått enpå hakespissenjeg føler megføler meg sommeg som ensom en tungvektsbokseren tungvektsbokser somtungvektsbokser som hengersom henger ihenger i tauenedet oppleves somoppleves som omsom om viom vi harvi har fåtthar fått enfått en påen på hakespissenjeg føler meg somføler meg som enmeg som en tungvektsboksersom en tungvektsbokser somen tungvektsbokser som hengertungvektsbokser som henger isom henger i tauenedet oppleves som omoppleves som om visom om vi harom vi har fåttvi har fått enhar fått en påfått en på hakespissenjeg føler meg som enføler meg som en tungvektsboksermeg som en tungvektsbokser somsom en tungvektsbokser som hengeren tungvektsbokser som henger itungvektsbokser som henger i tauenedet oppleves som om vioppleves som om vi harsom om vi har fåttom vi har fått envi har fått en påhar fått en på hakespissen

Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein. -Dumt sagt
jeg-føler-meg-beæret-over-å-få-ta-modig-iraker-i-hånden-som-har-fått-hånden-kuttet-av-av-saddam-hussein
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. -Pessimist
jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til
Jeg føler meg minst like sårbar som jeg alltid har gjort. Kanskje mer enn noen gang. Men antakelig er jeg sterkere også. -Sårbarhet
jeg-føler-meg-minst-like-sårbar-som-jeg-alltid-har-gjort-kanskje-mer-enn-noen-gang-men-antakelig-er-jeg-sterkere-også
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i