Jeg føler meg helt hjemme på scenen. Det er der jeg lever. Det er der jeg ble født. Det er der jeg er trygg.


jeg-føler-meg-helt-hjemme-på-scenen-det-er-der-jeg-lever-det-er-der-jeg-ble-født-det-er-der-jeg-er-trygg
scenejegfølermeghelthjemmescenendeterderjegleverblefødttryggjeg følerføler megmeg helthelt hjemmehjemme påpå scenendet erer derder jegjeg leverdet erer derder jegjeg bleble fødtdet erer derder jegjeg erer tryggjeg føler megføler meg heltmeg helt hjemmehelt hjemme påhjemme på scenendet er derer der jegder jeg leverdet er derer der jegder jeg blejeg ble fødtdet er derer der jegder jeg erjeg er tryggjeg føler meg heltføler meg helt hjemmemeg helt hjemme påhelt hjemme på scenendet er der jeger der jeg leverdet er der jeger der jeg bleder jeg ble fødtdet er der jeger der jeg erder jeg er tryggjeg føler meg helt hjemmeføler meg helt hjemme påmeg helt hjemme på scenendet er der jeg leverdet er der jeg bleer der jeg ble fødtdet er der jeg erer der jeg er trygg

Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg. -Peter Egge
det-er-bare-ett-sted-som-er-et-virkelig-hjem-og-det-er-der-hvor-et-menneske-føler-seg-helt-trygg
Jeg er så glad for at jeg lever i en verden der det fins oktober. -Lucy Maud Montgomery
jeg-er-så-glad-for-at-jeg-lever-i-verden-der-det-fins-oktober
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg