Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein.


jeg-føler-meg-beæret-over-å-få-ta-modig-iraker-i-hånden-som-har-fått-hånden-kuttet-av-av-saddam-hussein
dumt sagtjegfølermegbeæretovertamodigirakerhåndensomharfåtthåndenkuttetavsaddamhusseinjeg følerføler megmeg beæretbeæret overover åfå tata enen modigmodig irakeriraker ii håndensom harhar fåttfått håndenhånden sinsin kuttetkuttet avav avav saddamsaddam husseinjeg føler megføler meg beæretmeg beæret overbeæret over åover å fåå få tafå ta enta en modigen modig irakermodig iraker iiraker i håndensom har fåtthar fått håndenfått hånden sinhånden sin kuttetsin kuttet avkuttet av avav av saddamav saddam husseinjeg føler meg beæretføler meg beæret overmeg beæret over åbeæret over å fåover å få taå få ta enfå ta en modigta en modig irakeren modig iraker imodig iraker i håndensom har fått håndenhar fått hånden sinfått hånden sin kuttethånden sin kuttet avsin kuttet av avkuttet av av saddamav av saddam husseinjeg føler meg beæret overføler meg beæret over åmeg beæret over å fåbeæret over å få taover å få ta enå få ta en modigfå ta en modig irakerta en modig iraker ien modig iraker i håndensom har fått hånden sinhar fått hånden sin kuttetfått hånden sin kuttet avhånden sin kuttet av avsin kuttet av av saddamkuttet av av saddam hussein

Et barn som rekker ut hånden for å hjelpe et lidende dyr, vil en dag rekke ut hånden til sin neste. -Albert Schweitzer
et-barn-som-rekker-ut-hånden-for-å-hjelpe-et-lidende-dyr-vil-dag-rekke-ut-hånden-til-neste
Å holde henne i hånden var nesten ikke til å bære, jeg kjente hele tiden en trang til å trekke hånden til meg for å få slutt på denne uutholdelige lykken. -Karl Ove Knausgård
Å-holde-henne-i-hånden-var-nesten-ikke-til-å-bære-jeg-kjente-hele-tiden-trang-til-å-trekke-hånden-til-meg-for-å-få-slutt-på-denne
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Jeg er kommet hit bærende på en olivengren i den ene hånden og en frihetskjempers gevær i den andre. La ikke olivengrenen falle fra hånden min. -Frihet
jeg-er-kommet-hit-bærende-på-olivengren-i-den-ene-hånden-og-frihetskjempers-gevær-i-den-andre-la-ikke-olivengrenen-falle-fra-hånden-min
Hold meg i hånden, søster. Vi går på en usikker vei, under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feiltrinn og ikke kan finne sin vei. -Dagny Tande Lid
hold-meg-i-hånden-søster-vi-går-på-usikker-vei-under-evige-stjerner-famlende-du-og-jeg-hjelp-meg-når-foten-gjør-feiltrinn-og-ikke-kan-finne
Jeg takler dårlig norsklærere som bukker og tar meg i hånden. -Erlend Loe
jeg-takler-dårlig-norsklærere-som-bukker-og-tar-meg-i-hånden