Jeg er veldig glad i stillhet, nettopp fordi jeg er så glad i musikk.


jeg-er-veldig-glad-i-stillhet-nettopp-fordi-jeg-er-så-glad-i-musikk
stillhetjegerveldiggladstillhetnettoppfordijegmusikkjeg erer veldigveldig gladglad ii stillhetnettopp fordifordi jegjeg erer såså gladglad ii musikkjeg er veldiger veldig gladveldig glad iglad i stillhetnettopp fordi jegfordi jeg erjeg er såer så gladså glad iglad i musikkjeg er veldig glader veldig glad iveldig glad i stillhetnettopp fordi jeg erfordi jeg er såjeg er så glader så glad iså glad i musikkjeg er veldig glad ier veldig glad i stillhetnettopp fordi jeg er såfordi jeg er så gladjeg er så glad ier så glad i musikk

Jeg er ikke vegetarianer fordi jeg er glad i dyr; jeg er vegetarianer fordi jeg hater planter. -Vegetarianer
jeg-er-ikke-vegetarianer-fordi-jeg-er-glad-i-dyr-jeg-er-vegetarianer-fordi-jeg-hater-planter
Jeg gir deg en klem fordi du er til. Fordi du er god, gir jeg deg to. Jeg gir deg tre klemmer en dag du er lei, men også fordi jeg er glad i deg. -Ukjent
jeg-gir-deg-klem-fordi-du-er-til-fordi-du-er-god-gir-jeg-deg-to-jeg-gir-deg-tre-klemmer-dag-du-er-lei-men-også-fordi-jeg-er-glad-i-deg
Jeg har ikke greie på penger, jeg, men er veldig glad i å ha nok av dem. Jeg har lært av min far ikke å ha gjeld, så det blir fortsatt et glass rødvin i ny og ne. -Penger og økonomi
jeg-har-ikke-greie-på-penger-jeg-men-er-veldig-glad-i-å-nok-av-dem-jeg-har-lært-av-min-far-ikke-å-gjeld-så-det-blir-fortsatt-et-glass-rødvin
Drikk fordi du er glad, men aldri fordi du føler deg elendig. -Drikke
drikk-fordi-du-er-glad-men-aldri-fordi-du-føler-deg-elendig
Jeg er glad vi er blitt bombet. Nå føler jeg at jeg kan se East End i øynene. -Konge og kongelige
jeg-er-glad-vi-er-blitt-bombet-nå-føler-jeg-at-jeg-kan-se-east-end-i-øynene
Jeg er så glad som jeg kan bli, men jeg har vært gladere. -Fotball
jeg-er-så-glad-som-jeg-kan-bli-men-jeg-har-vært-gladere