Jeg er svart, jeg føler meg ikke tynget av det, og jeg tror ikke det er et stort ansvar. Det er en del av hvem jeg er. Det definerer meg ikke.


jeg-er-svart-jeg-føler-meg-ikke-tynget-av-det-og-jeg-tror-ikke-det-er-et-stort-ansvar-det-er-del-av-hvem-jeg-er-det-definerer-meg-ikke
oprah winfreyjegersvartjegfølermegikketyngetavdetogtrordetetstortansvardetdelhvemerdefinererikkejeg erer svartjeg følerføler megmeg ikkeikke tyngettynget avav detog jegjeg trorikke detdet erer etet stortstort ansvardet erer enen deldel avav hvemhvem jegjeg erdet definererdefinerer megmeg ikkejeg er svartjeg føler megføler meg ikkemeg ikke tyngetikke tynget avtynget av detog jeg trorjeg tror ikketror ikke detikke det erdet er eter et stortet stort ansvardet er ener en delen del avdel av hvemav hvem jeghvem jeg erdet definerer megdefinerer meg ikkejeg føler meg ikkeføler meg ikke tyngetmeg ikke tynget avikke tynget av detog jeg tror ikkejeg tror ikke dettror ikke det erikke det er etdet er et storter et stort ansvardet er en deler en del aven del av hvemdel av hvem jegav hvem jeg erdet definerer meg ikkejeg føler meg ikke tyngetføler meg ikke tynget avmeg ikke tynget av detog jeg tror ikke detjeg tror ikke det ertror ikke det er etikke det er et stortdet er et stort ansvardet er en del aver en del av hvemen del av hvem jegdel av hvem jeg er

Jeg føler meg ikke gammel. Jeg føler ikke noe før utpå formiddagen. Da er det på tide med en lur. -Bob Hope
jeg-føler-meg-ikke-gammel-jeg-føler-ikke-noe-før-utpå-formiddagen-da-er-det-på-tide-med-lur
Ønsket mitt er alt for stort for meg selv, det får ikke plass under treet i kveld. Jeg ønsker meg jul og litt fred, og en jeg kan dele det med. -Jul
Ønsket-mitt-er-alt-for-stort-for-meg-selv-det-får-ikke-plass-under-treet-i-kveld-jeg-ønsker-meg-jul-og-litt-fred-og-jeg-kan-dele-det-med
Jeg føler meg som Zsa Zsa Gabor sjette mann. Jeg vet hva jeg må gjøre, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det interessant. -Gjøre
jeg-føler-meg-som-zsa-zsa-gabor-sjette-mann-jeg-vet-hva-jeg-må-gjøre-men-jeg-vet-ikke-hvordan-jeg-skal-gjøre-det-interessant
Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. -Pessimist
jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til