Jeg er slik og du er sånn. Og vice versa. Som søstre med totalt forskjellig natur, er vi jammen et fantastisk par.


jeg-er-slik-og-du-er-sånn-og-vice-versa-som-søstre-med-totalt-forskjellig-natur-er-vi-jammen-et-fantastisk-par
frances grantjegerslikogdusånnogviceversasomsøstremedtotaltforskjellignaturvijammenetfantastiskparjeg erer slikslik ogog dudu erer sånnog vicevice versasom søstresøstre medmed totalttotalt forskjelligforskjellig naturer vivi jammenjammen etet fantastiskfantastisk parjeg er sliker slik ogslik og duog du erdu er sånnog vice versasom søstre medsøstre med totaltmed totalt forskjelligtotalt forskjellig naturer vi jammenvi jammen etjammen et fantastisket fantastisk parjeg er slik oger slik og duslik og du erog du er sånnsom søstre med totaltsøstre med totalt forskjelligmed totalt forskjellig naturer vi jammen etvi jammen et fantastiskjammen et fantastisk parjeg er slik og duer slik og du erslik og du er sånnsom søstre med totalt forskjelligsøstre med totalt forskjellig naturer vi jammen et fantastiskvi jammen et fantastisk par

Søstre er ikke noen som kommer og går; søstre er med deg innenfra og ut, fra den dagen du ble født til den dagen du dør. -Søster
søstre-er-ikke-noen-som-kommer-og-går-søstre-er-med-deg-innenfra-og-ut-fra-den-dagen-du-ble-født-til-den-dagen-du-dør
Jeg tar aldri på meg et par sko før jeg har gått med dem i minst et par måneder. -Sko
jeg-tar-aldri-på-meg-et-par-sko-før-jeg-har-gått-med-dem-i-minst-et-par-måneder
Suksess får så mange til å hate deg. Jeg skulle ønske det ikke var sånn. Det ville være fantastisk å nyte suksess uten å se misunnelse i øynene til de rundt deg. -Marilyn Monroe
suksess-får-så-mange-til-å-hate-deg-jeg-skulle-ønske-det-ikke-var-sånn-det-ville-være-fantastisk-å-nyte-suksess-uten-å-se-misunnelse-i
Når vi tar pynt og masker av, og lander i livet, så oppdager vi at sånn er livet med flekker og feil, med svakhet og styrke, med avmakt og håp, med krise og seire. Sånn er det nakne livet. -Livet er
når-vi-tar-pynt-og-masker-av-og-lander-i-livet-så-oppdager-vi-at-sånn-er-livet-med-flekker-og-feil-med-svakhet-og-styrke-med-avmakt-og-håp-med
Forunderlig, men jammen er det godt å være sammen under himmelen med en ordentlig perlevenn. -Venn
forunderlig-men-jammen-er-det-godt-å-være-sammen-under-himmelen-med-ordentlig-perlevenn
Mye er fantastisk, men ingenting er mer fantastisk enn mennesket. -Menneske
mye-er-fantastisk-men-ingenting-er-mer-fantastisk-enn-mennesket