Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha.


jeg-er-politimester-bastian-og-er-vennlig-mann-for-det-syns-jeg-man-skal-være-hvis-man-kan-og-jeg-går-omkring-og-passer-på-at-alle-har-det-bra
politijegerpolitimesterbastianogvennligmannfordetsynsjegmanskalværehviskanoggåromkringpasseratalleharbrasynesskullejeg erer politimesterpolitimester bastianbastian ogog erer enen vennligvennlig manndet synssyns jegjeg manman skalskal værevære hvishvis manman kanog jegjeg gårgår omkringomkring ogog passerpasser påpå atat allealle harhar detdet bradet synessynes jegjeg atat allealle skulleskulle hajeg er politimesterer politimester bastianpolitimester bastian ogbastian og erog er ener en vennligen vennlig mannfor det synsdet syns jegsyns jeg manjeg man skalman skal væreskal være hvisvære hvis manhvis man kanog jeg gårjeg går omkringgår omkring ogomkring og passerog passer påpasser på atpå at alleat alle haralle har dethar det brafor det synesdet synes jegsynes jeg atjeg at alleat alle skullealle skulle ha

Jeg syns fremdeles hver dag er for kort for alle de tankene jeg ønsker å tenke, alle spaserturene jeg vil ta, alle bøkene jeg vil lese, og alle de vennene jeg gjerne vil treffe. -Tidsklemma
jeg-syns-fremdeles-hver-dag-er-for-kort-for-alle-tankene-jeg-ønsker-å-tenke-alle-spaserturene-jeg-vil-ta-alle-bøkene-jeg-vil-lese-og-alle-vennene
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Det fins perioder hvor jeg kjenner at jeg er forsynt, at jeg er mett, at det holder. Og når man er mett, setter man seg ikke til bords og spiser. Da går man ifra bordet. Det tror jeg er viktig. -Medgang og motgang
det-fins-perioder-hvor-jeg-kjenner-at-jeg-er-forsynt-at-jeg-er-mett-at-det-holder-og-når-man-er-mett-setter-man-seg-ikke-til-bords-og-spiser-da
I og for seg har jeg ingen ting imot å stå opp. Det er det at man skal begynne dagen med det - som jeg synes er så urimelig. -Fredrik Stabel
i-og-for-seg-har-jeg-ingen-ting-imot-å-stå-opp-det-er-det-at-man-skal-begynne-dagen-med-det-som-jeg-synes-er-så-urimelig