Jeg er pessimist - som de fleste andre fornuftige folk.


jeg-er-pessimist-som-fleste-andre-fornuftige-folk
pessimistjegerpessimistsomflesteandrefornuftigefolkjeg erer pessimistpessimistsomsom dede flesteandre fornuftigefornuftige folkjeg er pessimister pessimistsom desom de flestede fleste andrefleste andre fornuftigeandre fornuftige folkjeg er pessimistsom de flestesom de fleste andrede fleste andre fornuftigefleste andre fornuftige folksom de fleste andresom de fleste andre fornuftigede fleste andre fornuftige folk

Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. -Pessimist
jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til
Men jeg er altfor fornuftig til å gjøre det eneste fornuftige. -Helge Krog
men-jeg-er-altfor-fornuftig-til-å-gjøre-det-eneste-fornuftige
Jeg har valgt å være pessimist, for da får jeg så mange gledelige overraskelser. -Pessimist
jeg-har-valgt-å-være-pessimist-for-da-får-jeg-så-mange-gledelige-overraskelser
Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. -Fredrik Stabel
det-er-mer-mellom-himmel-og-jord-enn-fleste-andre-steder