Jeg er nok altfor høflig. Og så er jeg en langsom tenker, finner gjerne de gode svarene dagen etter.


jeg-er-nok-altfor-høflig-og-så-er-jeg-langsom-tenker-finner-gjerne-gode-svarene-dagen-etter
høflighetjegernokaltforhøfligogjeglangsomtenkerfinnergjernegodesvarenedagenetterjeg erer noknok altforog såså erer jegjeg enen langsomlangsom tenkerfinner gjernegjerne dede godegode svarenesvarene dagendagen etterjeg er noker nok altfornok altfor høfligog så erså er jeger jeg enjeg en langsomen langsom tenkerfinner gjerne degjerne de godede gode svarenegode svarene dagensvarene dagen etterjeg er nok altforer nok altfor høfligog så er jegså er jeg ener jeg en langsomjeg en langsom tenkerfinner gjerne de godegjerne de gode svarenede gode svarene dagengode svarene dagen etterjeg er nok altfor høfligog så er jeg enså er jeg en langsomer jeg en langsom tenkerfinner gjerne de gode svarenegjerne de gode svarene dagende gode svarene dagen etter

Jeg gruer meg til den dagen folk finner ut at de har fått nok av meg. -Nok
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-folk-finner-ut-at-har-fått-nok-av-meg
... min formue er stor nok, altfor stor. Jeg har ingen lengsel etter å ta den med meg i graven. -Knut Hamsun
min-formue-er-stor-nok-altfor-stor-jeg-har-ingen-lengsel-etter-å-ta-den-med-meg-i-graven
Selv den minste gode gjerning sier: «Jeg bryr meg», «Du er verdifull», «Jeg tenker på deg.» -Jenny de Vries
selv-den-minste-gode-gjerning-sier-jeg-bryr-meg-du-er-verdifull-jeg-tenker-på-deg
Hadde jeg hatt fri hele dagen, skulle nok jeg også rukket å betale regningene! -Penger og økonomi
hadde-jeg-hatt-fri-hele-dagen-skulle-nok-jeg-også-rukket-å-betale-regningene
Når jeg tenker etter burde jeg tenkt før -Dag Evjenth
når-jeg-tenker-etter-burde-jeg-tenkt-før
Jeg er en skikkelig hue-under-armen-hypokonder. Jeg føler at hvis man begynner å pirke i meg, så er nok det man finner helt bankerott. -Lene Kongsvik Johansen
jeg-er-skikkelig-hue-under-armen-hypokonder-jeg-føler-at-hvis-man-begynner-å-pirke-i-meg-så-er-nok-det-man-finner-helt-bankerott