Jeg er mannen med paraplyen, og når jeg taler alvor, da lytter nasjonene.


jeg-er-mannen-med-paraplyen-og-når-jeg-taler-alvor-da-lytter-nasjonene
maktjegermannenmedparaplyenognårjegtaleralvordalytternasjonenejeg erer mannenmannen medmed paraplyenog nårnår jegjeg talertaler alvorda lytterlytter nasjonenejeg er mannener mannen medmannen med paraplyenog når jegnår jeg talerjeg taler alvorda lytter nasjonenejeg er mannen meder mannen med paraplyenog når jeg talernår jeg taler alvorjeg er mannen med paraplyenog når jeg taler alvor

Jeg svarer telefoner, jeg lytter, jeg støtter, jeg har møter. Jeg gjør masse. -Gjøre
jeg-svarer-telefoner-jeg-lytter-jeg-støtter-jeg-har-møter-jeg-gjør-masse
Hver gang jeg går ut med en mann, tenker jeg: Er dette den mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe helgene sammen med? -Rita Rudner
hver-gang-jeg-går-ut-med-mann-tenker-jeg-er-dette-den-mannen-jeg-vil-at-barna-mine-skal-tilbringe-helgene-sammen-med
Før så jeg på tilværelsen med et slikt alvor at det var tvingende nødvendig å overbevise andre om at jeg hadde rett. I dag tenker jeg at det er tvingende nødvendig at andre er uenige med meg. -Enig og uenig
før-så-jeg-på-tilværelsen-med-et-slikt-alvor-at-det-var-tvingende-nødvendig-å-overbevise-andre-om-at-jeg-hadde-rett-i-dag-tenker-jeg-at-det-er
Gud skapte mannen før kvinnen. Det er som når jeg skriver. Først kladder jeg. -Kvinner og menn
gud-skapte-mannen-før-kvinnen-det-er-som-når-jeg-skriver-først-kladder-jeg
Noen ber om å få ekte den mannen de elsker, men min bønn er litt annerledes: Jeg ber ydmykt til himmelen om at jeg må få elske den mannen jeg ekter. -Rose Pastor Stokes
noen-ber-om-å-få-ekte-den-mannen-elsker-men-min-bønn-er-litt-annerledes-jeg-ber-ydmykt-til-himmelen-om-at-jeg-må-få-elske-den-mannen-jeg-ekter