Jeg er ikke så forferdelig opptatt av at alle sammen skal få det litt bedre, men at noen skal få det mye bedre.


jeg-er-ikke-så-forferdelig-opptatt-av-at-alle-sammen-skal-få-det-litt-bedre-men-at-noen-skal-få-det-mye-bedre
olaf thommessenjegerikkeforferdeligopptattavatallesammenskaldetlittbedremennoenmyebedrejeg erer ikkeikke såså forferdeligforferdelig opptattopptatt avav atat allealle sammensammen skalskal fåfå detdet littlitt bedremen atat noennoen skalskal fåfå detdet myemye bedrejeg er ikkeer ikke såikke så forferdeligså forferdelig opptattforferdelig opptatt avopptatt av atav at alleat alle sammenalle sammen skalsammen skal fåskal få detfå det littdet litt bedremen at noenat noen skalnoen skal fåskal få detfå det myedet mye bedrejeg er ikke såer ikke så forferdeligikke så forferdelig opptattså forferdelig opptatt avforferdelig opptatt av atopptatt av at alleav at alle sammenat alle sammen skalalle sammen skal fåsammen skal få detskal få det littfå det litt bedremen at noen skalat noen skal fånoen skal få detskal få det myefå det mye bedrejeg er ikke så forferdeliger ikke så forferdelig opptattikke så forferdelig opptatt avså forferdelig opptatt av atforferdelig opptatt av at alleopptatt av at alle sammenav at alle sammen skalat alle sammen skal fåalle sammen skal få detsammen skal få det littskal få det litt bedremen at noen skal fåat noen skal få detnoen skal få det myeskal få det mye bedre

Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Jeg vet ikke særlig mye, men det jeg vet, vet jeg bedre enn noen, og jeg vil ikke krangle om det. -Kunnskap
jeg-vet-ikke-særlig-mye-men-det-jeg-vet-vet-jeg-bedre-enn-noen-og-jeg-vil-ikke-krangle-om-det
Alder er som å bestige et fjell. Man blir nok litt andpusten, men får en mye bedre utsikt. -Ingrid Bergman
alder-er-som-å-bestige-et-fjell-man-blir-nok-litt-andpusten-men-får-mye-bedre-utsikt
Muslimer skal ikke straffe om det kan unngås. En anklaget skal helst gå fri. For det er bedre å gjøre feil ved å tilgi, enn ved at en uskyldig blir dømt. -Hadith
muslimer-skal-ikke-straffe-om-det-kan-unngås-en-anklaget-skal-helst-gå-fri-for-det-er-bedre-å-gjøre-feil-ved-å-tilgi-enn-ved-at-uskyldig-blir
Det er bedre å være sammen med noen som bedrar deg, enn med noen som ikke drar ned etter seg på do. -Uma Thurman
det-er-bedre-å-være-sammen-med-noen-som-bedrar-deg-enn-med-noen-som-ikke-drar-ned-etter-seg-på-do
Er ganske rart skal jeg si deg, å bli fireogførti. Du skal liksom være takknemlig, fordi noen gidder å flørte litt. Gidder å ligge med deg. Gamle spøkelset. Det er jo rene veldedigheten. -Bjørg Vik
er-ganske-rart-skal-jeg-deg-å-bli-fireogførti-du-skal-liksom-være-takknemlig-fordi-noen-gidder-å-flørte-litt-gidder-å-ligge-med-deg-gamle