Jeg er ikke redd for å dø. Jeg er redd for veps. Jeg tør ikke sove med vinduet åpent om sommeren lenger. Det er det eneste.


jeg-er-ikke-redd-for-å-dø-jeg-er-redd-for-veps-jeg-tør-ikke-sove-med-vinduet-åpent-om-sommeren-lenger-det-er-det-eneste
tor mildejegerikkereddforvepstørsovemedvinduetåpentomsommerenlengerdetdetenestejeg erer ikkeikke reddredd forjeg erer reddredd forjeg tørtør ikkeikke sovesove medmed vinduetvinduet åpentåpent omom sommerensommeren lengerdet erer detdet enestejeg er ikkeer ikke reddikke redd forredd for åfor å døjeg er redder redd forredd for vepsjeg tør ikketør ikke soveikke sove medsove med vinduetmed vinduet åpentvinduet åpent omåpent om sommerenom sommeren lengerdet er deter det enestejeg er ikke redder ikke redd forikke redd for åredd for å døjeg er redd forer redd for vepsjeg tør ikke sovetør ikke sove medikke sove med vinduetsove med vinduet åpentmed vinduet åpent omvinduet åpent om sommerenåpent om sommeren lengerdet er det enestejeg er ikke redd forer ikke redd for åikke redd for å døjeg er redd for vepsjeg tør ikke sove medtør ikke sove med vinduetikke sove med vinduet åpentsove med vinduet åpent ommed vinduet åpent om sommerenvinduet åpent om sommeren lenger

Jeg er redd for å vinne og redd for å tape, jeg hater uavgjort og klarer ikke slutte å konkurrere - ellers har jeg det bra. -Mignon McLaughlin
jeg-er-redd-for-å-vinne-og-redd-for-å-tape-jeg-hater-uavgjort-og-klarer-ikke-slutte-å-konkurrere-ellers-har-jeg-det-bra
Jeg er redd for å finne nøkkelen til hvorfor ting jeg har gjort har gått over all forventning. Da er jeg redd for at kynismen vil ta over. -Kristian Valen
jeg-er-redd-for-å-finne-nøkkelen-til-hvorfor-ting-jeg-har-gjort-har-gått-over-all-forventning-da-er-jeg-redd-for-at-kynismen-vil-ta-over
Jeg har gjort mange feil, men jeg er ikke redd for å trå galt. Det kaller jeg studielånet mitt, og jeg har greid å betale det hittil. -Pågangsmot
jeg-har-gjort-mange-feil-men-jeg-er-ikke-redd-for-å-trå-galt-det-kaller-jeg-studielånet-mitt-og-jeg-har-greid-å-betale-det-hittil
Nylig traff jeg en som var redd for angsten. Han gjorde meg redd. -Folmer Elling
nylig-traff-jeg-som-var-redd-for-angsten-han-gjorde-meg-redd
Jeg er ikke overtroisk. Jeg er redd det bringer ulykke. -Overtro
jeg-er-ikke-overtroisk-jeg-er-redd-det-bringer-ulykke