Jeg er ikke misunnelig, men jeg kan ikke nekte, at om jeg på en god måte kunne vrikke halsen om på ham, så gjorde jeg det.


jeg-er-ikke-misunnelig-men-jeg-kan-ikke-nekte-at-om-jeg-på-god-måte-kunne-vrikke-halsen-om-på-ham-så-gjorde-jeg-det
misunnelsejegerikkemisunneligmenjegkannekteatomgodmåtekunnevrikkehalsenhamgjordedetjeg erer ikkeikke misunneligmen jegjeg kankan ikkeikke nekteat omom jegjeg påen godgod måtemåte kunnekunne vrikkevrikke halsenhalsen omom påpå hamså gjordegjorde jegjeg detjeg er ikkeer ikke misunneligmen jeg kanjeg kan ikkekan ikke nekteat om jegom jeg påjeg på enpå en goden god måtegod måte kunnemåte kunne vrikkekunne vrikke halsenvrikke halsen omhalsen om påom på hamså gjorde jeggjorde jeg detjeg er ikke misunneligmen jeg kan ikkejeg kan ikke nekteat om jeg påom jeg på enjeg på en godpå en god måteen god måte kunnegod måte kunne vrikkemåte kunne vrikke halsenkunne vrikke halsen omvrikke halsen om påhalsen om på hamså gjorde jeg detmen jeg kan ikke nekteat om jeg på enom jeg på en godjeg på en god måtepå en god måte kunneen god måte kunne vrikkegod måte kunne vrikke halsenmåte kunne vrikke halsen omkunne vrikke halsen om påvrikke halsen om på ham

Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv. -Anne-Cath Vestly
jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
Du sier ikke hva feil jeg gjorde men likevel må jeg gå planken Når jeg prøver å ta deg på ordet vil du heller bli tatt på tanken -Kommunikasjon
du-sier-ikke-hva-feil-jeg-gjorde-men-likevel-må-jeg-gå-planken-når-jeg-prøver-å-ta-deg-på-ordet-vil-du-heller-bli-tatt-på-tanken
Men nå - nå har jeg møtt ham!! Endelig er jakten over. Hvordan kunne jeg vise flik av hud til noen annen? -Iben Sandemose
men-nå-nå-har-jeg-møtt-ham-endelig-er-jakten-over-hvordan-kunne-jeg-vise-flik-av-hud-til-noen-annen
Jeg lærte tysk på ungdomsskolen, men jeg foreslår at du ikke ringer læreren min for å høre hvor god jeg er. -Fotball
jeg-lærte-tysk-på-ungdomsskolen-men-jeg-foreslår-at-du-ikke-ringer-læreren-min-for-å-høre-hvor-god-jeg-er