Jeg er en gammal teddybjørn, så snill som bare det, og hver gang jeg skal brumme litt, begynner jeg å le.


jeg-er-gammal-teddybjørn-så-snill-som-bare-det-og-hver-gang-jeg-skal-brumme-litt-begynner-jeg-å-le
teddybjørnjegergammalteddybjørnsnillsombaredetoghvergangjegskalbrummelittbegynnerlejeg erer enen gammalgammal teddybjørnså snillsnill somsom barebare detog hverhver ganggang jegjeg skalskal brummebrumme littbegynner jegjeg åå lejeg er ener en gammalen gammal teddybjørnså snill somsnill som baresom bare detog hver ganghver gang jeggang jeg skaljeg skal brummeskal brumme littbegynner jeg åjeg å lejeg er en gammaler en gammal teddybjørnså snill som baresnill som bare detog hver gang jeghver gang jeg skalgang jeg skal brummejeg skal brumme littbegynner jeg å lejeg er en gammal teddybjørnså snill som bare detog hver gang jeg skalhver gang jeg skal brummegang jeg skal brumme litt

Hver gang jeg går ut med en mann, tenker jeg: Er dette den mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe helgene sammen med? -Rita Rudner
hver-gang-jeg-går-ut-med-mann-tenker-jeg-er-dette-den-mannen-jeg-vil-at-barna-mine-skal-tilbringe-helgene-sammen-med
Jeg vet at jeg må være Gud, for hver gang jeg ber til ham snakker jeg med meg selv. -Gud
jeg-vet-at-jeg-må-være-gud-for-hver-gang-jeg-ber-til-ham-snakker-jeg-med-meg-selv
Jeg synes fjernsyn er veldig lærerikt. Hver gang jeg setter det på, går jeg inn i et annet rom og leser en god bok. -Groucho Marx
jeg-synes-fjernsyn-er-veldig-lærerikt-hver-gang-jeg-setter-det-på-går-jeg-inn-i-et-annet-rom-og-leser-god-bok
Jeg er en veldig dyktig husholderske. Hver gang jeg blir skilt, beholder jeg huset. -Skilsmisse
jeg-er-veldig-dyktig-husholderske-hver-gang-jeg-blir-skilt-beholder-jeg-huset
Hvis jeg hadde en blomst for hver gang jeg tenker på deg, kunne jeg rusle rundt i hagen min for alltid. -Ukjent
hvis-jeg-hadde-blomst-for-hver-gang-jeg-tenker-på-deg-kunne-jeg-rusle-rundt-i-hagen-min-for-alltid