Jeg er fan av å gi seg selv litt applaus.


jeg-er-fan-av-å-gi-seg-selv-litt-applaus
lisa vivoll straumejegerfanavgisegselvlittapplausjeg erer fanfan avav åå gigi segseg selvselv littlitt applausjeg er faner fan avfan av åav å giå gi seggi seg selvseg selv littselv litt applausjeg er fan aver fan av åfan av å giav å gi segå gi seg selvgi seg selv littseg selv litt applausjeg er fan av åer fan av å gifan av å gi segav å gi seg selvå gi seg selv littgi seg selv litt applaus

Alle menn ser litt av seg selv i Rhett Butler. -Ted Turner
alle-menn-litt-av-seg-selv-i-rhett-butler
Norge kan være litt spesielt der det ligger for seg selv oppi et hjørne. -Lene Nystrøm
norge-kan-være-litt-spesielt-der-det-ligger-for-seg-selv-oppi-et-hjørne
En idé må, på samme måte som et spøkelse, snakkes litt til før den vil forklare seg selv. -Idé
en-idé-må-på-samme-måte-som-et-spøkelse-snakkes-litt-til-før-den-vil-forklare-seg-selv
Alt er mulig, det er opp til deg selv. Hvis du er villig til å prøve å ta litt sjanser og prøver å utfordre deg selv litt, så er alt mulig. -Harald Rønneberg
alt-er-mulig-det-er-opp-til-deg-selv-hvis-du-er-villig-til-å-prøve-å-ta-litt-sjanser-og-prøver-å-utfordre-deg-selv-litt-så-er-alt-mulig
Den som elsker seg selv litt for meget, han elsker sin neste mye for lite. -Kjærlighet - til seg selv
den-som-elsker-seg-selv-litt-for-meget-han-elsker-neste-mye-for-lite