Jeg er det eneste mennesket i hele verden jeg kunne tenke meg å bli ordentlig kjent med.


jeg-er-det-eneste-mennesket-i-hele-verden-jeg-kunne-tenke-meg-å-bli-ordentlig-kjent-med
oscar wildejegerdetenestemennesketheleverdenjegkunnetenkemegbliordentligkjentmedjeg erer detdet enesteeneste mennesketmennesket ii helehele verdenverden jegjeg kunnekunne tenketenke megmeg åå bliordentlig kjentkjent medjeg er deter det enestedet eneste mennesketeneste mennesket imennesket i helei hele verdenhele verden jegverden jeg kunnejeg kunne tenkekunne tenke megtenke meg åmeg å bliå bli ordentligbli ordentlig kjentordentlig kjent medjeg er det enesteer det eneste mennesketdet eneste mennesket ieneste mennesket i helemennesket i hele verdeni hele verden jeghele verden jeg kunneverden jeg kunne tenkejeg kunne tenke megkunne tenke meg åtenke meg å blimeg å bli ordentligå bli ordentlig kjentbli ordentlig kjent medjeg er det eneste mennesketer det eneste mennesket idet eneste mennesket i heleeneste mennesket i hele verdenmennesket i hele verden jegi hele verden jeg kunnehele verden jeg kunne tenkeverden jeg kunne tenke megjeg kunne tenke meg åkunne tenke meg å blitenke meg å bli ordentligmeg å bli ordentlig kjentå bli ordentlig kjent med

Skal bli den beste meg i hele verden, bedre kan jeg aldri bli. -Være seg selv
skal-bli-den-beste-meg-i-hele-verden-bedre-kan-jeg-aldri-bli
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Før jeg ble kjent med ham var jeg ikke klar over at det å kjøpe skolisser med feil lengde kunne utløse selvmordstanker. -Sarah Owen
før-jeg-ble-kjent-med-ham-var-jeg-ikke-klar-over-at-det-å-kjøpe-skolisser-med-feil-lengde-kunne-utløse-selvmordstanker
Skjebnen lekte med meg, og jeg lekte med. Jeg kunne klart se at den førte meg i ulykken, men jeg sa til meg selv at jeg var innstilt på det. Overfor skjebnen tapte alle så allikevel. -Isaac Bashevis Singer
skjebnen-lekte-med-meg-og-jeg-lekte-med-jeg-kunne-klart-se-at-den-førte-meg-i-ulykken-men-jeg-sa-til-meg-selv-at-jeg-var-innstilt-på-det-overfor