Jeg er blitt heleksplosiv etter at jeg ble litt eldre.


jeg-er-blitt-heleksplosiv-etter-at-jeg-ble-litt-eldre
anne-cath vestlyjegerblittheleksplosivetteratjegblelitteldrejeg erer blittblitt heleksplosivheleksplosiv etteretter atat jegjeg bleble littlitt eldrejeg er blitter blitt heleksplosivblitt heleksplosiv etterheleksplosiv etter atetter at jegat jeg blejeg ble littble litt eldrejeg er blitt heleksplosiver blitt heleksplosiv etterblitt heleksplosiv etter atheleksplosiv etter at jegetter at jeg bleat jeg ble littjeg ble litt eldrejeg er blitt heleksplosiv etterer blitt heleksplosiv etter atblitt heleksplosiv etter at jegheleksplosiv etter at jeg bleetter at jeg ble littat jeg ble litt eldre

Når man er blitt så gammel som jeg og har tenkt så mye på døden, skulle man ikke tro at man ble litt fortrolig med tanken? Men sannheten er jo at jeg er blitt fortrolig med å leve... -Bjørg Vik
når-man-er-blitt-så-gammel-som-jeg-og-har-tenkt-så-mye-på-døden-skulle-man-ikke-tro-at-man-ble-litt-fortrolig-med-tanken-men-sannheten-er-jo-at
Jeg må si jeg ble litt skuffet etter julegudstjenesten, da presten ikke husket meg fra forrige julaften. -Odd Reitan
jeg-må-jeg-ble-litt-skuffet-etter-julegudstjenesten-da-presten-ikke-husket-meg-fra-forrige-julaften
Dagen etter sitt bryllup merker en mann at han er blitt syv år eldre. -Bryllup
dagen-etter-sitt-bryllup-merker-mann-at-han-er-blitt-syv-år-eldre
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Jeg liker meg veldig godt i Oslo, men det er blitt litt for folksomt her. -Oslo
jeg-liker-meg-veldig-godt-i-oslo-men-det-er-blitt-litt-for-folksomt-her
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør