Jeg er alltid meg selv. Hvis jeg begynner å late som jeg er en annen, blir jeg en annen, og da vil jeg miste meg selv.


jeg-er-alltid-meg-selv-hvis-jeg-begynner-å-late-som-jeg-er-annen-blir-jeg-annen-og-da-vil-jeg-miste-meg-selv
være seg selvjegeralltidmegselvhvisjegbegynnerlatesomannenblirogdavilmistejeg erer alltidalltid megmeg selvhvis jegjeg begynnerbegynner åå latelate somsom jegjeg erer enen annenblir jegjeg enen annenog dada vilvil jegjeg mistemiste megmeg selvjeg er alltider alltid megalltid meg selvhvis jeg begynnerjeg begynner åbegynner å lateå late somlate som jegsom jeg erjeg er ener en annenblir jeg enjeg en annenog da vilda vil jegvil jeg mistejeg miste megmiste meg selvjeg er alltid meger alltid meg selvhvis jeg begynner åjeg begynner å latebegynner å late somå late som jeglate som jeg ersom jeg er enjeg er en annenblir jeg en annenog da vil jegda vil jeg mistevil jeg miste megjeg miste meg selvjeg er alltid meg selvhvis jeg begynner å latejeg begynner å late sombegynner å late som jegå late som jeg erlate som jeg er ensom jeg er en annenog da vil jeg misteda vil jeg miste megvil jeg miste meg selv

Jeg gir alltid menneskene rundt meg en skikkelig tabbekvote. Og jeg forlanger alltid en skikkelig tabbekvote for meg selv. Det går så fort dette livet at jeg vil ha plass til litt kreativ galskap. -Karsten Isachsen
jeg-gir-alltid-menneskene-rundt-meg-skikkelig-tabbekvote-og-jeg-forlanger-alltid-skikkelig-tabbekvote-for-meg-selv-det-går-så-fort-dette-livet
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Jeg vil ikke ha ja-folk rundt meg. Jeg vil alltid høre sannheten, selv om det betyr at de som sier den, får sparken. -Ledelse
jeg-vil-ikke-ja-folk-rundt-meg-jeg-vil-alltid-høre-sannheten-selv-om-det-betyr-at-som-sier-den-får-sparken
De fleste mener at jeg ser ut som meg selv! Ser du ut som en annen, enn deg selv? Det er ikke bra! -Utseende
de-fleste-mener-at-jeg-ut-som-meg-selv-ser-du-ut-som-annen-enn-deg-selv-det-er-ikke-bra
Hvis jeg hadde visst at jeg skulle leve så lenge, ville jeg ha tatt bedre vare på meg selv. -Eubie Blake
hvis-jeg-hadde-visst-at-jeg-skulle-leve-så-lenge-ville-jeg-tatt-bedre-vare-på-meg-selv
Jeg har alltid hatt evnen til å beskjeftige meg selv. Selv nå, etter at jeg sluttet å røyke. -Røyking
jeg-har-alltid-hatt-evnen-til-å-beskjeftige-meg-selv-selv-nå-etter-at-jeg-sluttet-å-røyke