Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner.


jeg-er-allergisk-mot-riktige-meninger-riktige-mennesker-riktige-strøk-riktig-litteratur-riktig-kunst-riktige-medisiner
herbjørg wassmojegerallergiskmotriktigemeningerriktigemenneskerstrøkriktiglitteraturkunstmedisinerjeg erer allergiskallergisk motmot riktigeriktige meningerriktige menneskerriktige strøkriktig litteraturriktig kunstriktige medisinerjeg er allergisker allergisk motallergisk mot riktigemot riktige meningerjeg er allergisk moter allergisk mot riktigeallergisk mot riktige meningerjeg er allergisk mot riktigeer allergisk mot riktige meninger

Riktige ord på de riktige stedene er den sanne definisjon av stil. -Jonathan Swift
riktige-ord-på-riktige-stedene-er-den-sanne-definisjon-av-stil
Vi skal ikke bare gjøre tingene riktig, vi skal også gjøre de riktige tingene. -Olaf Thommessen
vi-skal-ikke-bare-gjøre-tingene-riktig-vi-skal-også-gjøre-riktige-tingene
Han sa riktige ting, men kalte dem ved feil navn. -Kommunikasjon
han-sa-riktige-ting-men-kalte-dem-ved-feil-navn
Det er alltid noe forvirrende når feil mann sier de riktige ordene. -Norman Mailer
det-er-alltid-noe-forvirrende-når-feil-mann-sier-riktige-ordene
Ingen kvinne bør oppgi sin riktige alder. Det virker så beregnende. -Oscar Wilde
ingen-kvinne-bør-oppgi-riktige-alder-det-virker-så-beregnende