Jeg elsker klemmer. Jeg skulle ønske jeg var en blekksprut så jeg kunne klemme ti personer på en gang.


jeg-elsker-klemmer-jeg-skulle-ønske-jeg-var-blekksprut-så-jeg-kunne-klemme-ti-personer-på-gang
klemjegelskerklemmerskulleønskejegvarblekksprutkunneklemmetipersonergangjeg elskerelsker klemmerjeg skulleskulle ønskeønske jegjeg varvar enen blekksprutblekksprut såså jegjeg kunnekunne klemmeklemme titi personerpersoner påen gangjeg elsker klemmerjeg skulle ønskeskulle ønske jegønske jeg varjeg var envar en blekkspruten blekksprut såblekksprut så jegså jeg kunnejeg kunne klemmekunne klemme tiklemme ti personerti personer påpersoner på enpå en gangjeg skulle ønske jegskulle ønske jeg varønske jeg var enjeg var en blekksprutvar en blekksprut såen blekksprut så jegblekksprut så jeg kunneså jeg kunne klemmejeg kunne klemme tikunne klemme ti personerklemme ti personer påti personer på enpersoner på en gangjeg skulle ønske jeg varskulle ønske jeg var enønske jeg var en blekksprutjeg var en blekksprut såvar en blekksprut så jegen blekksprut så jeg kunneblekksprut så jeg kunne klemmeså jeg kunne klemme tijeg kunne klemme ti personerkunne klemme ti personer påklemme ti personer på enti personer på en gang

Jeg skulle ønske jeg hadde hatt en saksofon, så jeg kunne ula litt. -Musikk
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-hatt-saksofon-så-jeg-kunne-ula-litt
Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet. -Livet og døden
jeg-skulle-ønske-jeg-var-død-det-er-et-vanlig-ønske-som-i-hvert-fall-av-og-til-viser-at-det-finnes-noe-som-er-mer-verd-enn-livet
Jeg skulle ønske jeg hadde like mange i sengen som jeg har i avisspaltene. -Sex og erotikk
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-like-mange-i-sengen-som-jeg-har-i-avisspaltene
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv. -Anne-Cath Vestly
jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
Om morgenen var det morgen og jeg var ennå i live. Kanskje jeg skulle skrive en roman, tenkte jeg. Og så gjorde jeg det. -Charles Bukowski
om-morgenen-var-det-morgen-og-jeg-var-ennå-i-live-kanskje-jeg-skulle-skrive-roman-tenkte-jeg-og-så-gjorde-jeg-det