Jeg elsker å snakke om ingenting. Det er det eneste jeg vet noe om.


jeg-elsker-å-snakke-om-ingenting-det-er-det-eneste-jeg-vet-noe-om
oscar wildejegelskersnakkeomingentingdeterdetenestejegvetnoeomjeg elskerelsker åå snakkesnakke omom ingentingdet erer detdet enesteeneste jegjeg vetvet noenoe omjeg elsker åelsker å snakkeå snakke omsnakke om ingentingdet er deter det enestedet eneste jegeneste jeg vetjeg vet noevet noe omjeg elsker å snakkeelsker å snakke omå snakke om ingentingdet er det enesteer det eneste jegdet eneste jeg veteneste jeg vet noejeg vet noe omjeg elsker å snakke omelsker å snakke om ingentingdet er det eneste jeger det eneste jeg vetdet eneste jeg vet noeeneste jeg vet noe om

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Den eneste grunnen til at de kommer for å se meg, er fordi jeg vet at livet er flott, og de vet at jeg vet det. -Livet er
den-eneste-grunnen-til-at-kommer-for-å-se-meg-er-fordi-jeg-vet-at-livet-er-flott-og-vet-at-jeg-vet-det
Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer. -Møte mellom mennesker
jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
Jeg vil ikke snakke stygt om noen, men si alt det gode jeg vet om enhver. -Benjamin Franklin
jeg-vil-ikke-snakke-stygt-om-noen-men-alt-det-gode-jeg-vet-om-enhver
Det eneste skikkelige mannfolket jeg vet om, er sønnen min. Og han har jeg oppdradd. -Ukjent
det-eneste-skikkelige-mannfolket-jeg-vet-om-er-sønnen-min-og-han-har-jeg-oppdradd
Jeg vet ikke særlig mye, men det jeg vet, vet jeg bedre enn noen, og jeg vil ikke krangle om det. -Kunnskap
jeg-vet-ikke-særlig-mye-men-det-jeg-vet-vet-jeg-bedre-enn-noen-og-jeg-vil-ikke-krangle-om-det