... jeg bare ville grave meg ned på benken.


jeg-bare-ville-grave-meg-ned-på-benken
Åge hareidejegbarevillegravemegnedbenkenjegjeg barebare villeville gravegrave megmeg nedned påpå benkenjeg barejeg bare villebare ville graveville grave meggrave meg nedmeg ned påned på benkenjeg bare villejeg bare ville gravebare ville grave megville grave meg nedgrave meg ned påmeg ned på benkenjeg bare ville gravejeg bare ville grave megbare ville grave meg nedville grave meg ned pågrave meg ned på benken

Først må du helt ned, så må du grave deg ut. Ikke nedover. -Øyvind Sauvik
først-må-du-helt-ned-så-må-du-grave-deg-ut-ikke-nedover
Jeg skulle ønske de bare ville ta meg som jeg er. -Seg selv og andre
jeg-skulle-ønske-bare-ville-ta-meg-som-jeg-er
Den som ikke finner seg en slitesterk illusjon å leve på, han kan like godt grave seg ned med det samme. -Illusjon
den-som-ikke-finner-seg-slitesterk-illusjon-å-leve-på-han-kan-like-godt-grave-seg-ned-med-det-samme
Jeg har forsøkt å trappe ned. I 1958 bestemte jeg meg ganske enkelt for å bli en vanlig pianist. Det året tapte jeg 800 000 dollar. -Musikk
jeg-har-forsøkt-å-trappe-ned-i-1958-bestemte-jeg-meg-ganske-enkelt-for-å-bli-vanlig-pianist-det-året-tapte-jeg-800-000-dollar