Jeg ser alt det vonde i verden som er resultat av de onde kreftene. Så lenge vi er her, er vi ikke i paradiset. Gud har ikke full kontroll, men han har heller ikke skylden.


jeg-alt-det-vonde-i-verden-som-er-resultat-av-onde-kreftene-så-lenge-vi-er-her-er-vi-ikke-i-paradiset-gud-har-ikke-full-kontroll-men-han-har
ondskapjegaltdetvondeverdensomerresultatavondekreftenelengeviherikkeparadisetgudharfullkontrollmenhanhellerskyldenjeg serser altalt detdet vondevonde ii verdenverden somsom erer resultatresultat avav dede ondeonde krefteneså lengelenge vivi erer herer vivi ikkeikke ii paradisetgud harhar ikkeikke fullfull kontrollmen hanhan harhar hellerheller ikkeikke skyldenjeg ser altser alt detalt det vondedet vonde ivonde i verdeni verden somverden som ersom er resultater resultat avresultat av deav de ondede onde krefteneså lenge vilenge vi ervi er herer vi ikkevi ikke iikke i paradisetgud har ikkehar ikke fullikke full kontrollmen han harhan har hellerhar heller ikkeheller ikke skylden

Når jeg ser grusomme ting, lurer jeg på om Gud drikker seg full. Kanskje det ikke fins noen djevel, kanskje det bare er Gud med bakrus? -Robbie Williams
når-jeg-grusomme-ting-lurer-jeg-på-om-gud-drikker-seg-full-kanskje-det-ikke-fins-noen-djevel-kanskje-det-bare-er-gud-med-bakrus
Hvis skilsmissefrekvensen har økt med tusen prosent, så ikke legg skylden på kvinnebevegelsen. Legg skylden på de foreldede kjønnsrollene som ekteskapet er tuftet på. -Kvinnesak
hvis-skilsmissefrekvensen-har-økt-med-tusen-prosent-så-ikke-legg-skylden-på-kvinnebevegelsen-legg-skylden-på-foreldede-kjønnsrollene-som
Jeg har sett et intervju med Hilde Frafjord Johnson med tittelen «misjonærstillingen». Men jeg har ennå ikke sett noe resultat av det. -Dumt sagt
jeg-har-sett-et-intervju-med-hilde-frafjord-johnson-med-tittelen-misjonærstillingen-men-jeg-har-ennå-ikke-sett-noe-resultat-av-det
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. -Guds kjærlighet
for-så-høyt-har-gud-elsket-verden-at-han-ga-sønn-den-enbårne-for-at-hver-den-som-tror-på-ham-ikke-skal-gå-fortapt-men-evig-liv