Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!


ja-tenke-det-ønske-det-ville-det-med-men-gjøre-det-nej-det-skjønner-jeg-ikke
henrik ibsenjatenkedetønskedetvilledetmedmengjøredetnejskjønnerjegikketenke detønske detville detdet medmenmen gjøregjøre detdet skjønnerskjønner jegjeg ikkeville det medmen gjøremen gjøre detdet skjønner jegskjønner jeg ikkemen gjøre detdet skjønner jeg ikke

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. -Mulighet
skulle-jeg-ønske-meg-noe-da-ville-jeg-ikke-ønske-meg-rikdom-eller-makt-men-mulighetenes-lidenskap-det-øye-som-overalt-evig-ungt-evig-brennende
... varm, ivrig, leve livet - å lære, å ønske å vite, å føle, å tenke, å handle. Det er det jeg ønsker. Og intet annet. -Katherine Mansfield
varm-ivrig-leve-livet-å-lære-å-ønske-å-vite-å-føle-å-tenke-å-handle-det-er-det-jeg-ønsker-og-intet-annet
Jeg vil så gjerne tenke en tanke som var så vanskelig at jeg ikke klarte å tenke den, men jeg får det ikke til! -Tanke
jeg-vil-så-gjerne-tenke-tanke-som-var-så-vanskelig-at-jeg-ikke-klarte-å-tenke-den-men-jeg-får-det-ikke-til
De små, de skjønner allting, de. De skjønner til og med det som står mellom linjene. -Anne-Cath Vestly
de-små-skjønner-allting-de-skjønner-til-og-med-det-som-står-mellom-linjene