Intet onde er så forferdelig som en kvinne.


intet-onde-er-så-forferdelig-som-kvinne
kvinnerintetondeerforferdeligsomkvinneintet ondeonde erer såså forferdeligforferdelig somsom enen kvinneintet onde eronde er såer så forferdeligså forferdelig somforferdelig som ensom en kvinneintet onde er såonde er så forferdeliger så forferdelig somså forferdelig som enforferdelig som en kvinneintet onde er så forferdeligonde er så forferdelig somer så forferdelig som enså forferdelig som en kvinne

Så lenge mennesket har håp, er intet forferdelig. -Håp
så-lenge-mennesket-har-håp-er-intet-forferdelig
Å være kvinne er en forferdelig oppgave, siden den først og fremst handler om å ha med menn å gjøre. -Kvinner og menn
Å-være-kvinne-er-forferdelig-oppgave-siden-den-først-og-fremst-handler-om-å-med-menn-å-gjøre
Ekteskapet er sant å si et onde, men et nødvendig onde. -Menander
ekteskapet-er-sant-å-et-onde-men-et-nødvendig-onde
Intet ligner kjærligheten så meget som begjæret, og intet er den mere motsatt. -Blaise Pascal
intet-ligner-kjærligheten-så-meget-som-begjæret-og-intet-er-den-mere-motsatt
Det er nettopp forbannelsen ved den onde gjerning, at den alltid må avle nye onde gjerninger. -Friedrich von Schiller
det-er-nettopp-forbannelsen-ved-den-onde-gjerning-at-den-alltid-må-avle-nye-onde-gjerninger