Intet menneske er ufeilbarlig - heller ikke paver.


intet-menneske-er-ufeilbarlig-heller-ikke-paver
hallvard rieber-mohnintetmenneskeerufeilbarlighellerikkepaverintet menneskemenneske erer ufeilbarligufeilbarlighellerheller ikkeikke paverintet menneske ermenneske er ufeilbarliger ufeilbarligheller ikkeheller ikke paverintet menneske er ufeilbarligmenneske er ufeilbarligheller ikke paverintet menneske er ufeilbarlig

Intet menneske hykler i sine nytelser. -Nytelse
intet-menneske-hykler-i-sine-nytelser
Jeg er et menneske, og intet menneskelig er meg fremmed. -Terents
jeg-er-et-menneske-og-intet-menneskelig-er-meg-fremmed
Intet menneske blir lykkelig av å forbruke mest mulig. -Inge Lønning
intet-menneske-blir-lykkelig-av-å-forbruke-mest-mulig
Intet er sjeldnere hos et menneske enn en selvstendig handling. -Selvstendighet
intet-er-sjeldnere-hos-et-menneske-enn-selvstendig-handling
Intet menneske er ensomt når det spiser spaghetti. -Christopher Morley
intet-menneske-er-ensomt-når-det-spiser-spaghetti