Intet menneske er ondt nok til å fortelle sannheten om seg selv.


intet-menneske-er-ondt-nok-til-å-fortelle-sannheten-om-seg-selv
george bernard shawintetmenneskeerondtnoktilfortellesannhetenomsegselvintet menneskemenneske erer ondtondt noknok tiltil åå fortellefortelle sannhetensannheten omom segseg selvintet menneske ermenneske er ondter ondt nokondt nok tilnok til åtil å fortelleå fortelle sannhetenfortelle sannheten omsannheten om segom seg selvintet menneske er ondtmenneske er ondt noker ondt nok tilondt nok til ånok til å fortelletil å fortelle sannhetenå fortelle sannheten omfortelle sannheten om segsannheten om seg selvintet menneske er ondt nokmenneske er ondt nok tiler ondt nok til åondt nok til å fortellenok til å fortelle sannhetentil å fortelle sannheten omå fortelle sannheten om segfortelle sannheten om seg selv

Det er bedre å fortelle sannheten og la noen gråte, enn å fortelle en løgn og få noen til å smile. -Sannhet
det-er-bedre-å-fortelle-sannheten-og-noen-gråte-enn-å-fortelle-løgn-og-få-noen-til-å-smile
Hvis du skal fortelle folk sannheten, må du få dem til å le samtidig - ellers dreper de deg. -Sannhet
hvis-du-skal-fortelle-folk-sannheten-må-du-få-dem-til-å-le-samtidig-ellers-dreper-deg
Mellom menneske og menneske er dette det høyeste. Disippelen er anledning til at læreren forstår seg selv, læreren er anledning til at disippelen forstår seg selv. -Lærer
mellom-menneske-og-menneske-er-dette-det-høyeste-disippelen-er-anledning-til-at-læreren-forstår-seg-selv-læreren-er-anledning-til-at-disippelen
Intet fotografiapparat er så nådeløst registrerende som blikket til det menneske, hvis kjærlighets første blinde bølge har lagt seg. -Fotografi
intet-fotografiapparat-er-så-nådeløst-registrerende-som-blikket-til-det-menneske-hvis-kjærlighets-første-blinde-bølge-har-lagt-seg
Intet er mer patetisk enn de ord menneskene sier til seg selv. -Ord
intet-er-mer-patetisk-enn-ord-menneskene-sier-til-seg-selv
Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv. -Menneskenaturen
jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse