Intet er farlig for mennesket, uten fienden i hans eget indre.


intet-er-farlig-for-mennesket-uten-fienden-i-hans-eget-indre
sinn og sjelinteterfarligformennesketutenfiendenhansegetindreintet erer farligfarlig foruten fiendenfienden ii hanshans egeteget indreintet er farliger farlig forfarlig for mennesketuten fienden ifienden i hansi hans egethans eget indreintet er farlig forer farlig for mennesketuten fienden i hansfienden i hans egeti hans eget indreintet er farlig for mennesketuten fienden i hans egetfienden i hans eget indre

Det er ens eget indre som er sorgens eller gledens kilde. -Knut Hamsun
det-er-ens-eget-indre-som-er-sorgens-eller-gledens-kilde
En forelsket ung mann er først og fremst offer for krefter i sitt eget indre. -Forelskelse
en-forelsket-ung-mann-er-først-og-fremst-offer-for-krefter-i-sitt-eget-indre
Kvinnens selskap er farlig for mannens moral og nyttig for hans manerer. -Kvinner og menn
kvinnens-selskap-er-farlig-for-mannens-moral-og-nyttig-for-hans-manerer
Mennesket er et dyr som bruker redskaper. Uten redskaper er det intet, med redskaper er det alt. -Mennesket er
mennesket-er-et-dyr-som-bruker-redskaper-uten-redskaper-er-det-intet-med-redskaper-er-det-alt
I søvne bor mennesket i en indre verden - gleden og lidelsen i vold. -Søvn
i-søvne-bor-mennesket-i-indre-verden-gleden-og-lidelsen-i-vold