Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst.


intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst
james joyceintetannetbevegetseghanssjelennetkaldtoggrusomtsanseligbegjærsomsittvesenvarkjærlighetsløstintet annetannet bevegetbeveget segseg ii hanshans sjelsjel ennenn etet kaldtkaldt ogog grusomtsanselig begjærsom ii sittsitt vesenvesen varvar kjærlighetsløstintet annet bevegetannet beveget segbeveget seg iseg i hansi hans sjelhans sjel ennsjel enn etenn et kaldtet kaldt ogkaldt og grusomtsom i sitti sitt vesensitt vesen varvesen var kjærlighetsløstintet annet beveget segannet beveget seg ibeveget seg i hansseg i hans sjeli hans sjel ennhans sjel enn etsjel enn et kaldtenn et kaldt oget kaldt og grusomtsom i sitt veseni sitt vesen varsitt vesen var kjærlighetsløstintet annet beveget seg iannet beveget seg i hansbeveget seg i hans sjelseg i hans sjel enni hans sjel enn ethans sjel enn et kaldtsjel enn et kaldt ogenn et kaldt og grusomtsom i sitt vesen vari sitt vesen var kjærlighetsløst

Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før
Ideen var hans eneste føde. Ak! Det var intet under, han døde. -Idé
ideen-var-hans-eneste-fø-ak-det-var-intet-under-han-dø
Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro
Fremskritt er intet annet enn latterens seier over et dogme. -Fremskritt
fremskritt-er-intet-annet-enn-latterens-seier-over-et-dogme