Intelligens er ingenting uten glede.


intelligens-er-ingenting-uten-glede
intelligensintelligenseringentingutengledeintelligens erer ingentingingenting utenuten gledeintelligens er ingentinger ingenting uteningenting uten gledeintelligens er ingenting utener ingenting uten gledeintelligens er ingenting uten glede

Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke. -Fred
det-kan-finnes-fred-uten-glede-og-glede-uten-fred-men-to-sammen-skaper-lykke
Intuisjon uten intelligens er en ulykke. -Paul Valéry
intuisjon-uten-intelligens-er-ulykke
Datamaskinen er den logiske videreutvikling av menneskene: intelligens uten moral. -John Osborne
datamaskinen-er-den-logiske-videreutvikling-av-menneskene-intelligens-uten-moral
Sjanse er ord uten mening, ingenting kan forekomme uten årsak. -Voltaire
sjanse-er-ord-uten-mening-ingenting-kan-forekomme-uten-årsak
Intelligens er det som setter deg i stand til å ta deg frem i livet uten akademisk utdannelse. Akademisk utdannelse er det som setter deg i stand til å ta deg frem i livet uten intelligens. -Ukjent
intelligens-er-det-som-setter-deg-i-stand-til-å-ta-deg-frem-i-livet-uten-akademisk-utdannelse-akademisk-utdannelse-er-det-som-setter-deg-i-stand-til
Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede. -Skrive
det-som-blir-skrevet-uten-anstrengelse-blir-som-regel-lest-uten-glede