Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august.


innerst-inne-i-alle-voksne-mennesker-sitter-et-lite-barn-som-skal-begynne-på-skolen-i-august
janneken Øverlandinnerstinneallevoksnemenneskersitteretlitebarnsomskalbegynneskolenaugustinnerst inneinne ii allealle voksnevoksne menneskermennesker sittersitter etet litelite barnbarn somsom skalskal begynnebegynne påpå skolenskolen ii augustinnerst inne iinne i allei alle voksnealle voksne menneskervoksne mennesker sittermennesker sitter etsitter et liteet lite barnlite barn sombarn som skalsom skal begynneskal begynne påbegynne på skolenpå skolen iskolen i augustinnerst inne i alleinne i alle voksnei alle voksne menneskeralle voksne mennesker sittervoksne mennesker sitter etmennesker sitter et litesitter et lite barnet lite barn somlite barn som skalbarn som skal begynnesom skal begynne påskal begynne på skolenbegynne på skolen ipå skolen i augustinnerst inne i alle voksneinne i alle voksne menneskeri alle voksne mennesker sitteralle voksne mennesker sitter etvoksne mennesker sitter et litemennesker sitter et lite barnsitter et lite barn somet lite barn som skallite barn som skal begynnebarn som skal begynne påsom skal begynne på skolenskal begynne på skolen ibegynne på skolen i august

Å tro på seg selv, å tro at det som innerst inne er sant for deg, også er sant for alle andre mennesker - det er geni. -Selvtillit
Å-tro-på-seg-selv-å-tro-at-det-som-innerst-inne-er-sant-for-deg-også-er-sant-for-alle-andre-mennesker-det-er-geni
Lite barn kan ei forstå hva vi store voksne må. -Henrik Ibsen
lite-barn-kan-ei-forstå-hva-vi-store-voksne-må
Det er en gåte hvorfor så mange voksne forventer at barn skal være perfekte. Hvor mange voksne er det som ikke begår feil i løpet av dagen? -Oppdragelse
det-er-gåte-hvorfor-så-mange-voksne-forventer-at-barn-skal-være-perfekte-hvor-mange-voksne-er-det-som-ikke-begår-feil-i-løpet-av-dagen
Det gode med ekteskapet er ikke at voksne skaper barn, men at barn skaper voksne. -Peter De Vries
det-gode-med-ekteskapet-er-ikke-at-voksne-skaper-barn-men-at-barn-skaper-voksne
Innerst inne var han ytterst overfladisk. -Overfladisk
innerst-inne-var-han-ytterst-overfladisk