Initiativet tilhører de små folk. Ti deres liv er i fare.


initiativet-tilhører-små-folk-ti-deres-liv-er-i-fare
initiativinitiativettilhørersmåfolktideresliverfareinitiativet tilhørertilhører dede småsmå folkti deresderes livliv erer ii fareinitiativet tilhører detilhører de småde små folkti deres livderes liv erliv er ier i fareinitiativet tilhører de småtilhører de små folkti deres liv erderes liv er iliv er i fareinitiativet tilhører de små folkti deres liv er ideres liv er i fare

Mange små tåpeligheter - det er mitt navn på deres kjærlighet. Og med ekteskapet tar alle deres små tåpeligheter slutt - og forvandles til én stor tåpelighet. -Friedrich Nietzsche
mange-små-tåpeligheter-det-er-mitt-navn-på-deres-kjærlighet-og-med-ekteskapet-tar-alle-deres-små-tåpeligheter-slutt-og-forvandles-til-én
Små forhold gjør dessverre små folk, store skulle gjøre dem annerledes. -Jonas Lie
små-forhold-gjør-dessverre-små-folk-store-skulle-gjøre-dem-annerledes
La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. -Barn
la-små-barna-komme-til-meg-og-hindre-dem-ikke-for-guds-rike-tilhører-slike-som-dem
De menneskene som har gitt oss en bit av hjertet sitt, vil alltid være en del av vårt liv. Det er som om disse gullkantede bitene tilhører vår indre skattkiste. -Møte mellom mennesker
de-menneskene-som-har-gitt-oss-bit-av-hjertet-sitt-vil-alltid-være-del-av-vårt-liv-det-er-som-om-disse-gullkantede-bitene-tilhører-vår-indre
Da det første spedbarnet lo for aller første gang, sprakk latteren i en million små biter, og alle disse bitene begynte å fare vilt omkring. Det var på den måten at alvene ble til. -Latter
da-det-første-spedbarnet-for-aller-første-gang-sprakk-latteren-i-million-små-biter-og-alle-disse-bitene-begynte-å-fare-vilt-omkring-det-var-på