Ingenting, svarer hun kort. - Det er jo så at hun ingenting gjør. Hun bare går her, gjør ingenting og blir ingenting, mens livet ruller forbi etsteds langt borte, sønnenfor.


ingenting-svarer-hun-kort-det-er-jo-så-at-hun-ingenting-gjør-hun-bare-går-her-gjør-ingenting-og-blir-ingenting-mens-livet-ruller-forbi-etsteds
cora sandelingentingsvarerhunkortdeterjoatingentinggjørhunbaregårhergjørogbliringentingmenslivetrullerforbietstedslangtbortesønnenforsvarer hunhun kortdetdet erer jojo såså atat hunhun ingentingingenting gjørhun barebare gårgår hergjør ingentingingenting ogog blirblir ingentingmens livetlivet rullerruller forbiforbi etstedsetsteds langtlangt bortesvarer hun kortdet erdet er joer jo såjo så atså at hunat hun ingentinghun ingenting gjørhun bare gårbare går hergjør ingenting ogingenting og blirog blir ingentingmens livet rullerlivet ruller forbiruller forbi etstedsforbi etsteds langtetsteds langt borte

For å unngå kritikk - si ingenting, gjør ingenting, vær ingenting. -Kritikk
for-å-unngå-kritikk-ingenting-gjør-ingenting-vær-ingenting
Folk sier at ingenting er umulig, men jeg gjør ingenting hver dag. -Alan Alexander Milne
folk-sier-at-ingenting-er-umulig-men-jeg-gjør-ingenting-hver-dag
Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen
Det var en samtale på gang. Laila visste at hun var i den ene enden av den, men hun følte seg langt borte fra den, som om hun bare tyvlyttet. -Samtale
det-var-samtale-på-gang-laila-visste-at-hun-var-i-den-ene-enden-av-den-men-hun-følte-seg-langt-borte-fra-den-som-om-hun-bare-tyvlyttet
Ingenting kan oppstå av ingenting. Ingenting kan vende tilbake til ingenting. -Ingenting
ingenting-kan-oppstå-av-ingenting-ingenting-kan-vende-tilbake-til-ingenting
Når kvinnen elsker, tilgir hun oss alt. Når hun ikke elsker, tilgir hun oss ingenting, ikke engang våre beste sider. -Kvinner og menn
når-kvinnen-elsker-tilgir-hun-oss-alt-når-hun-ikke-elsker-tilgir-hun-oss-ingenting-ikke-engang-våre-beste-sider