Ingenting forbauser meg mer enn tid og rom, og likevel; ingenting bekymrer meg mindre.


ingenting-forbauser-meg-mer-enn-tid-og-rom-og-likevel-ingenting-bekymrer-meg-mindre
charles lambingentingforbausermegmerenntidogromlikevelingentingbekymrermindreingenting forbauserforbauser megmeg mermer ennenn tidtid ogog romog likevelingenting bekymrerbekymrer megmeg mindreingenting forbauser megforbauser meg mermeg mer ennmer enn tidenn tid ogtid og romingenting bekymrer megbekymrer meg mindreingenting forbauser meg merforbauser meg mer ennmeg mer enn tidmer enn tid ogenn tid og romingenting bekymrer meg mindreingenting forbauser meg mer ennforbauser meg mer enn tidmeg mer enn tid ogmer enn tid og rom

Det er ingenting jeg kan ergre meg mer over enn å se god mat ille tillaget. -Mat
det-er-ingenting-jeg-kan-ergre-meg-mer-over-enn-å-se-god-mat-ille-tillaget
Hva søker jeg i vennskapet? Nesten ingenting og likevel mer enn jeg kan finne alene. -Vennskap
hva-søker-jeg-i-vennskapet-nesten-ingenting-og-likevel-mer-enn-jeg-kan-finne-alene
Ingenting er mer vanlig enn ingenting. -Ingenting
ingenting-er-mer-vanlig-enn-ingenting
Jeg har alltid bekymret meg over mennesker som er villige til å arbeide for ingenting. Ofte er det nettopp det du får av dem: ingenting. -Sam Ervin
jeg-har-alltid-bekymret-meg-over-mennesker-som-er-villige-til-å-arbeide-for-ingenting-ofte-er-det-nettopp-det-du-får-av-dem-ingenting
Ondskapen forbauser meg, dumheten forarger meg. Det burde være omvendt. -Ondskap
ondskapen-forbauser-meg-dumheten-forarger-meg-det-burde-være-omvendt
Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du