Ingenting er umulig for en som er positiv.


ingenting-er-umulig-for-som-er-positiv
mulig og umuligingentingerumuligforsompositivingenting erer umuligumulig foren somsom erer positivingenting er umuliger umulig forumulig for enfor en somen som ersom er positivingenting er umulig forer umulig for enumulig for en somfor en som eren som er positivingenting er umulig for ener umulig for en somumulig for en som erfor en som er positiv

Folk sier at ingenting er umulig, men jeg gjør ingenting hver dag. -Alan Alexander Milne
folk-sier-at-ingenting-er-umulig-men-jeg-gjør-ingenting-hver-dag
Ingenting er umulig for den som ikke behøver å gjøre det selv. -A. H. Weiler
ingenting-er-umulig-for-den-som-ikke-behøver-å-gjøre-det-selv
Ingenting er umulig for et villig hjerte. -Mulig og umulig
ingenting-er-umulig-for-et-villig-hjerte
Ingenting bygget i grunnen. Og ingenting ofret for å få bygget noe heller. Ingenting, ingenting - alt sammen. -Henrik Ibsen
ingenting-bygget-i-grunnen-og-ingenting-ofret-for-å-få-bygget-noe-heller-ingenting-ingenting-alt-sammen