Ingenting er sikkert i kunsten bortsett fra at den er et ord.


ingenting-er-sikkert-i-kunsten-bortsett-fra-at-den-er-et-ord
poesiingentingersikkertkunstenbortsettfraatdenetordingenting erer sikkertsikkert ii kunstenkunsten bortsettbortsett frafra atat denden erer etingenting er sikkerter sikkert isikkert i kunsteni kunsten bortsettkunsten bortsett frabortsett fra atfra at denat den erden er eter et ordingenting er sikkert ier sikkert i kunstensikkert i kunsten bortsetti kunsten bortsett frakunsten bortsett fra atbortsett fra at denfra at den erat den er etden er et ordingenting er sikkert i kunstener sikkert i kunsten bortsettsikkert i kunsten bortsett frai kunsten bortsett fra atkunsten bortsett fra at denbortsett fra at den erfra at den er etat den er et ord

ingenting bortsett fra det umulige skal skje -Mulig og umulig
ingenting-bortsett-fra-det-umulige-skal-skje
Jeg kom til den konklusjon at optimistene mente at alt var bra, bortsett fra pessimistene, og at pessimistene mente at alt var ille, bortsett fra dem selv. -Optimist
jeg-kom-til-den-konklusjon-at-optimistene-mente-at-alt-var-bra-bortsett-fra-pessimistene-og-at-pessimistene-mente-at-alt-var-ille-bortsett-fra-dem
Alle dyr, bortsett fra mennesket, vet at den eneste meningen med livet er å nyte det. -Livets mening
alle-dyr-bortsett-fra-mennesket-vet-at-den-eneste-meningen-med-livet-er-å-nyte-det
Han visste alt om litteraturen, bortsett fra hvordan han skulle nyte den. -Litteratur
han-visste-alt-om-litteraturen-bortsett-fra-hvordan-han-skulle-nyte-den
Når ingenting er sikkert, er alt mulig. -Mulig og umulig
når-ingenting-er-sikkert-er-alt-mulig
Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene. -Demokrati
demokrati-er-den-verste-styringsformen-som-finnes-bortsett-fra-alle-andre-som-er-blitt-prøvd-opp-gjennom-tidene